پرسش وپاسخ

نامه شما قبل از هر چیز، نشان دهنده روح پاك و بی آلایش شما است. از این كه در ایام جوانی در اندیشه ساختن روح و جان خویش برآمده اید تا با اراده قوی به وادی نور ...

توبۀ نصوح، همان توبۀ واقعی است و دارای چهار شرط است: پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترك گناه و تصمیم بر انجام ندادن در آینده.

مورد خوب و مناسبي را براي تبليغ انتخاب كرده ايد. اسلام دين مساوات، برابري و برادري است و دستورات فراواني در اين زمينه در دستورات و آموزه هاي ديني ما وجود دارد.

ای كاش در سوال خود به فتاوای مورد نظر اشاره كرده و توضیح می دادید كه مرادتان كدام است؛ چه بسا فتوایی كه در ابتداء مورد نقد و انكار عقل فردی بوده، اما در عین ...

از آن جا كه عقل ذاتا و تكوینا حجت الهی بر مردم است و در كنار حجت ظاهری ،یعنی انبیا و ائمه ، راهنمای انسان به سوی سعادت است ، در همه امور از جمله مسایل خداشناسی

مطالبي كلي و مجموعه اي از مطالب حق و باطل در كنار هم در اين سوال جمع شده است و متاسفانه به خاطر وجود برخي محدوديت ها در پرداختن مفصل به جزء جزء اين مطالب ...

پرسشگر محترم منظور شما اين است كه اين نقل به حساب جور در نمي آيد و اگر قرار باشد آفتاب كه در مداري در گردش است بر خلاف مسير خود بازگردد تا شب عصر شود و بعد ...

غزوه احزاب یا غزوه خندق در ۱۷ شوال سال پنجم هجرت، برابر با سال ۶۲۷ میلادی در یثرب میان سپاهیان مسلمان و مشركان مكه تحت رهبری ابوسفیان در گرفت. این نبرد سومین...

دكتر علي شریعتي از چهره‏هاي شناخته شده فرهنگي و مبارزه و زجر كشیده از حكومت ستم شاهي بود. در دهه پنجاه و قبل از شكوفایي و پیروزي انقلاب اسلامي ایران در جهت ...

صفحه‌ها