آرشیو سوالات

جستجو در عناوین اخبار
منظور از «ولایت مداری» در اسلام
بین ولایت فقیه و ولایت معصومین (علیهم السلام) تفاوت است ولی معنای وجود تفاوت، تعطیلی رسیدگی به امور مسلمین و همچنین عدم ضرورت ولایت پذیری در عصر غیبت نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین/ ۱۴۰۳
نقش آیت الله کاشف الغطاء در عهدنامه ترکمانچای
می گویند شیخ جعفر کاشف الغطاء با تشویق فتحعلی شاه باعث جنگی نابرابر با روس ها و تحمیل عهدنامه ترکمانچای شده اند که بررسی مسئله، خلاف این ادعا را ثابت می کند.
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین/ ۱۴۰۳
دستورات اخلاقی یکسان برای انسان های متفاوت
اصالت قائل شدن برای اراده انسان جهت تعیین اهداف فردی، رویکردی اومانیستی است و موجب نسبی‌گرایی ارزش‌های اخلاقی می‌شود که دارای پیامدهای غیر قابل قبول است.
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین/ ۱۴۰۳
جهانی بودن قرآن
قرآن کریم کتابی جهانی و جاودانه است و آیات آن هم تا قیام قیامت، قابل استفاده عموم هستند چرا که در آن ها نکات فقهی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی زیادی وجود دارد.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
نجاست سگ در قرآن
احکام اسلام از دو منبع قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) بدست می آید و ایندو در کنار یکدیگر هستند. نجاست سگ نیز مانند بسیاری از احکام دین، در روایات آمده است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
چرا قرآن از دایناسور نگفته است؟
قرآن کریم کتاب هدایت و انسان‌سازی است و هدف آن راهنمایی بشر در مسیر تکامل است و هر آنچه را که در این مسیر نیاز دارد در اختیار وی قرار داده است.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
جامعیت قرآن برای همه زمان ها
مطابق با آیات و روایات فراوان، آیات قرآن به غیر از معانی ظاهری، دارای معانی باطنی متعددی هستند که تا روز قیامت قابلیت اجرا و عمل دارند.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
معیار تشخیص فرقه‌های انحرافی
عمده فرقه های انحرافی، شاخصه های مشترکی دارند که ریشه آن ها جایگزین کردن موجودی به جای خدا است و شناخت آن ها تا حد زیادی می تواند از انحراف جلوگیری کند.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
ادعای علی محمد باب درباره قیامت و پایان شریعت
نظریه علی‌محمد شیرازی پیرامون معنای قیامت، فاقد دلیل و مبنا، مخالف نص قرآن و اجماع مسلمین هست و کسی تاکنون بدان اشاره نکرده است.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
بررسی ادله حقانیت بهایی‌ها و بابی‌ها
ادله ای که بهائی ها و بابی ها برای اثبات اعتقادات فرقه خود بیان می کنند ادله بسیار سطحی و ضعیفی است که مشخص است فقط برای ایجاد تفرقه و انحراف، شکل گرفته اند.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳

صفحه‌ها