قرآن و حدیث

در این نشست علمی مشترک بین گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی و مؤسسه سید مرتضی(ره) به تشریح ابعاد، اهمیت و کارکردهای تخریج در روایات اشاره شد.

در این نشست علمی ابعاد و گستره وسیع آیات علمی در قرآن کریم بررسی شد.

در این نشست علمی که با رویکرد کارگاهی از طرف گروه علمی قرآن و حدیث مرکز برگزار شد تفاوت های سنت و حدیث مطرح گردید.

در این نشست علمی که به همت گروه علمی قرآن و حدیث مرکز ملی برگزار شد، رویکردهای مستشرقان به مباحث مختلف قرآنی به منظور پیش بینی سوالات قرآنی مطرح گردید.

تاکید حجت الاسلام میرکتولی بر پرهیز از موازی کاری فرهنگی
در این نشست دبیر مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم بر سه موضوع رسانه، رصد مراکز تولید شبهه و پرهیز از موازی کاری در این زمینه تاکید کرد.

صفحه‌ها