قرآن

ظاهرا شما در این سؤال تصورتان بر این است كه رسول الله پیامبر قوم عرب است از این رو به زبان آنان سخن می گوید و كتابش به این زبان است و چون ایشان را پیامبر ...

طبيعي است كه كتاب آسماني از جمله قرآن به "لسان قوم" نازل شده ، در خطاب و بيان و مثال و...مطابق فهم و درك و شرايط زمان و مكان صدور سخن گفته باشد...

در ادبيات ديني ما هر يك از آموزه هاي اسلامي داراي علت و وجهي براي نام گذاري است و نام گذاري آن برخاسته از يك ويژگي يا يك پيوند و رابطه اي است كه بين اسم و ...

شك نیست كه خداوند مادی و محدود به زمان و مكان نیست تا پیامبر در شب معراج سیر مكانی كرده و به نقطه ای رسیده كه تا خدا دو كمان بیشتر فاصله نداشته است ...

از سوي خدا بودن آيات نازل شده بر پيامبر (ص)، به واسطه إثبات معجزه بودن آن صورت مي گيرد و حقيقت معجزه اين است كه مدّعي نبوت، عمل خارق العاده‌اي را انجام دهد و...

«و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدائكم ان كنتم صادقين؛ اگر در آنچه بر بنده مان نازل كرده ايم شك داريد، پس سوره اي مانند ...

در اين زمينه است كه حكمي تشريعي را بيان كند (وظیفه مسلمانان را روشن سازد)، نه يك خاصيت تكويني را (تا اشكال كنید كه چرا یزید توانست این خانه را خراب كند و ...

اولا كتابی كه آیات قرآن را فقط با ترجمه و بدون آیات نگاشته شده باشد، تاكنون در بازار كتاب فروشی ها دیده نشده و اجازه چاپ آن هم داده نمي شود و آن چه وجود دارد...

مهم ترین اصل در آیات تحدی ، اثبات خدایی بودن و غیر بشری بودن قرآن است ،زیرا قرآن خود را كلام خدا شمرده ، برای اثبات این ادعا و باطل كردن ادعای مخالفان كه ...

اول این كه: به حكم عقل هیچ اثر ادبی یا علمی، آخرین حد و سطح در آن زمینه نخواهد بود؛ زیرا هر اثری تراوش فكر و ذهن و خلاقیت یك یا چند انسان است و عقل می گوید ...

صفحه‌ها