قرآن

تحریف به معنای كم و زیاد كردن است و در مورد قرآن این كار جا نمی افتد زیرا كسی نمی تواند سوره و سوره هایی مانند آن بیاورد و بدان اضافه كند و خدا هم عنایت دارد

شما از حكم نجس العين بودن سگ، پليد بودن سگ را برداشت كرده ايد در حالي كه اصلا اين گونه نيست. نجاست و طهارت يك حكم وضعي است. اين كه مثلا خون نجس است ...

قرآن كريم جامع ترين و كامل ترين كتاب آسماني است كه براي هدايت بشر به سوي كمال نهايي نازل شده است و از آن جا كه كتابي جهاني و جاوداني است، مشتمل بر تمام مسائلي..

این آیه صراحت دارد كه در جنگ حنین همگی با این كه از پشت كردن به دشمن نهی شده بودند و این عمل از گناهان كبیره بود ، با این وجود و با همه كثرتی كه داشتند ...

قرآن كتاب هدايت است و آيات آن در راستاي هدايتگري است. اين هدف در تك تك آيات منظور است. اگر آيه اي در اين راستا نباشد و اختصاص به مساله اي داشته باشد كه تمام ...

قرآن كتاب خدا برای هدایت بشر است و معارف و حقایق و احكام نجات بخشی كه ارائه می دهد، فراتر از زمان و مكان و قومیت بوده و برای همیشه تاریخ و همه انسان ها ...

بخش ديگری از آيات او را پيامبر براي تمام عالميان و براي تمام كساني كه پيام او بدان ها برسد، معرفی كرده . برخي از آيات چنين است: ...

در چهار مورد اشاره به وجوب روزه گرفتن دارد - كه البته در ماه مبارك رمضان باید انجام شود و در چهارمی به صراحت از ماه رمضان هم نام برده شده است ...

صفحه‌ها