قرآن

اولاً اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست، بلكه به ساير تفسيرها نيز باکمی دقت متوجه مى‏شود و ثانیاً شكى نيست كه منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق ...

در زمین‌های شوره‌زار، خار می‌روید و در زمین‌های ديگر، گل و گياه سبز می‌شود! آيا سبب اين اختلاف باران و خورشيدند يا شوره زاري زمين؟ ...

درآيات متعددى از قرآن مجيد، به جمله" انزلنا" (فرو فرستاديم) برخورد مى‏كنيم كه ظاهراً، با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پائين، سازش ندارد، مانند آيه موردبحث،

خداوند متعال در آيه 3سوره تغابن می‌فرماید:« وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ »يعني خداوند متعال صورت انسان را مجهز به جهازى بسيار دقيق كرد كه با آن جهاز ...

افرادى كه از نظر فكرى يا بدنى يا اقتصادى آن‌چنان ضعيف باشند كه قادر به شناسايى حق از باطل نشوند، و يا اينكه با تشخيص عقيده صحيح براثر ناتوانى جسمى يا ...

«اگر منظور از "اولوالأمر الامر" امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذيل آيه كه مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان می‌کند ...

در آيات متعددى از قرآن مجيد، به جمله "انزلنا" (فرو فرستاديم) برخورد می‌کنیم كه ظاهراً، با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پائين، سازش ندارد، مانند ...

يعنی خداوند متعال صورت انسان را مجهز به جهازى بسيار دقيق كرد كه با آن جهاز و وسايل می‌تواند انواع كارهاى عجيب را انجام دهد، كارهايى كه ساير موجودات جاندار از...

با توجّه به آيه 81 اين سوره، پذيرش دين اسلام، ميثاق خداوند از همه‏ پيامبران پيشين است و لذا با آمدن پيامبر و دين اسلام، دين ديگرى غير از آن موردقبول نيست: ...

درست آن "مقرّبي" است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون كه اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذكر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائكه...

صفحه‌ها