دانش تاريخ

 بیماری های فراگیر در تاریخ، مسجد در تمدن اسلامی، تاریخ طاعون.
آیا در گذشته در هنگام فراگیری بیماری های مسری تجمعات مذهبی مانند نماز جمعه و جماعت و زیارت مراقد اهل بیت و قبور مؤمنین تعطیل می شد؟

انجام گروهی دعا و نیایش، در سیرۀ اهل‌بیت (علیهم السّلام) نیز معمول بوده؛ ولی شاید نه به‌صورت امروزی و با این نظم و نسقی که ما برگزار می کنیم
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

در زندگی ائمه (علیهم السّلام) نیز موارد متعددی غیب‌گویی‌ها گزارش‌شده است که در منابع حدیثی و تاریخی پراکنده است.

برخی گزارش‌های صریح دربارۀ وضع مالی اهل‌بیت به چشم می‌خورد؛ ولی عمدۀ مطالب دراین‌باره، از دلالت ضمنی و التزامی دیگر گزارش‌ها به دست می‌آید.

مفهوم بيعت در عرف ديني کارکرد مشارکتي مردم در سرنوشت خويش را نشان مي‌دهد و يک اصطلاح مشخص جامعه‌شناختي محسوب مي‌گردد.

سیرۀ اهل بیت در بلاها، بیماری فراگیر. 
برخورد پیامبر اکرم و اهل بیت (علیهم السلام) در مورد بلایای طبیعی و بیماری های فراگیر چگونه بوده است؟

صفحه‌ها