لیست گروه های پاسخگویی مرکز ملی در شبکه های اجتماعی
.لیست گروه های پاسخگویی که مرکز ملی در شبکه های اجتماعی در آن ها فعالیت می کند
پاسخگویی در شبکه های اجتماعی

ردیف

نام شبکه

لینک گروه پاسخگویی

1

کلوپ

http://www.cloob.com/pasokh

2

فیس نما

http://facenama.com/soalcity

3

اینستاگرام

instagram.com/pasokhgoo_ir

4

ایران20

http://iran20.com/friend/groups/groupindex/pasokhgoo

5

فیس بوک

https://facebook.com/groups/1484852111742119