پشتیبانی علمی

در این نشست علمی مشترک مرکز ملی پاسخگویی و مؤسسه شناخت به تشریح تصمیم گیری و تغییر اراده از طریق مبادی آن در حکمت متعالیه اشاره شد.

در این نشست علمی مشترک بین گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی و مؤسسه سید مرتضی(ره) به تشریح ابعاد، اهمیت و کارکردهای تخریج در روایات اشاره شد.

در این نشست علمی ابعاد و گستره وسیع آیات علمی در قرآن کریم بررسی شد.

به همت مرکز مشاوره حضوری مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اختلال‌های اضطرابی کودکان برگزار شد.

به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی دوره مقدماتی کارگاه تخصصی آسيب شناسي ويژه دانشجويان رشته هاي روانشناسي و مشاوره برگزار شد.

صفحه‌ها