كلام

در ابتدا بايد اشاره شود كه به طور كلي تكليف شرعي انسان بر اساس رشد و بلوغ وضع شده است. و بلوغ او هم اقسام گوناگون دارد: ...

ايام و ازمان به خودي خود نه داراي بركت هستند و نه خالي از آن مي باشند. مبارك بودن برخي از ايام مانند ماه رمضان به دليل خيرات و عنايات و نعماتي است كه از جانب...

درباره آنچه از ملا صدرا نقل كرده ايد بايد توجه داشت كه مراد ايشان تقليد در امور فقهي نظير آنچه به عنوان تقليد از مجتهد عادل مطرح مي شود، نيست؛ بلكه ...

تعداد دختران در ايران نه تنها بيش تر از پسران نيست، بلكه كم تر است. طبق آمار اعلام شده هنوز مردها با اختلاف كمي جلوتر هستند. به علاوه در 30سال اخير نه تنها ...

احكام اسلام داراي مصالح مي باشد . در قرآن و روایات به فلسفه بعضي از احكام اشاره شده است، ولي ما موظفیم همه عبادات را از روي تعبد و تسلیم در برابر اوامر الهي...

از ديدگاه اسلام، دنيا براي آخرت آفريده شده است و آمدن انسان نيز به اين دنيا براي كسب آمادگي براي زندگي جاويد اخروي است. دنيا محل تجارت ...

خداوند غني و بي نياز از همه چيز است، چون غير از خدا هر چه موجود است، همه مخلوق خدا است و نيازمند به او. قرآن ميفرمايد : «اي مردم! شما همگي نيازمند به خداييد...

پیامبر از خود حكمی نداده و سخنی از نزد خود به مردم نگفته ، بلكه هر آنچه بیان كرده ، حكم خدای عالم و قادر است. خدائی كه انسان را خلق كرده و به میزان توانائی ...

اگر چه يكي از خواص روزه گرفتن اين است كه انسان با تحمل تشنگي و گرسنگي به ياد فقرا و سختي هاي آنها مي افتد، ولي اين تمام حكمت و فلسفه روزه گرفتن نيست. بلکه ...

فكر كردن در مورد فلسفه و حكمت احكام الهی نه تنها اشكال ندارد؛ بلكه مورد توصیه می باشد و اهل بیت پیامبر (ص) به عنوان مفسران آیات قرآن و احكام الهی به برخی از ...

صفحه‌ها