كلام

امامت به معناى رياست عامّه در امور دنيوى و اخروى است. بنابر معتقدات شيعه، امامت، استمرار نبوّت است در همه جزئيّات و كلّيّات؛ و تنها تفاوت آن با نبوّت اين است...

رسالت مقامي بالاتر از نبوت است که شخص بعد رسيدن به مقام نبوت به آن مي رسد، لذا به حضرت ابراهيم (ع) نخست مقام عبوديت، و سپس نبوت، و بعد رسالت، آن گاه خلت، ...

در رابطه بااينکه چرا ما شيعيان قائليم که امامان معصوم (عليهم‌السلام) دوازده نفر بيشتر نيستند گفتني است که تنها راهي که در اين زمينه وجود دارد، روايات متواتري...

اين امر کاملاً صحيح است، اما منافاتي با انتخاب حاکم و امام از سوي خداوند ندارد، چراکه در حقيقت انتخاب امام براي مردم مصداق هدايت تشريعي خداوند بوده و همچون ...

نبي مكرم اسلام (صلي الله عليه و آله) بارها به خلافت امام علي (عليه السلام) تصرح فرمودند و او را به عنوان جانشين پس از خويش معرفي كردند. آن حضرت در همان ...

در اينکه خروج حضرت مريم (س) از خانه خدا به امر الهي صورت گرفته باشد (آن‌گونه که شهرت يافته) روايتي را پيدا نکرديم و ظاهراً اولين کسي که به اين مطلب اشاره ...

علم غيب پيامبران استقلالي نبوده و از سوي خداوند افاضه می‌شود، پس این‌گونه نيست که پيامبران از جانب خود صاحب غيب بوده و همه‌چیز را در همه زمان‌ها به‌تفصیل و ...

رسالت مقامي بالاتر از نبوت است که شخص بعد رسيدن به مقام نبوت به آن مي رسد، لذا به حضرت ابراهيم (ع) نخست مقام عبوديت، و سپس نبوت، و بعد رسالت، آن گاه خلت، ...

چنان‌که اشاره شد، شریعت به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش قانون و بخش عبادت. کارکرد قانون دینی، بسان قوانین بشری، تنظیم روابط اجتماعی و قاعده‌مند ساختن رفتار مردم ...

آنچه مرقوم فرمودید ناظر به احباط است. احباط در اصطلاح متكلمان بدان معناست كه گناه يا عقاب متأخر ، موجب از بين رفتن طاعت يا ثواب متقدم می‌شود.

صفحه‌ها