پاسخگویی در انجمن های گفتگو

با توجه به اینکه طرحی برخی از سوالات و پرسش های دینی در یک جلسه امکان ندارد و ضروری است تا پرسشگر و پاسخگو در گفتگوی طولانی مدت به بررسی موضوع و حل مشکل بپردازند، ضروری می نمود تا بخشی به عنوان انجمن پرسش و پاسخ دینی فعال گردد تا پرسشگران بتوانند سوالات خود را به صورت بحث های طولانی و ادامه دار با پاسخگویان مطرح نمایند.

از دیگر مزایا این نوع مباحث، امکان استفاده و مشارکت دیگر افراد در بحث ها می باشد که با توجه به تکرار بسیاری از سوالات و پرسش ها در ذهن نوع انسان ها، مراجعه به این بحث ها امکان یافتن پاسخی دقیق تر را با مشارکت و همفکری دیگران فراهم می آورد.

لذا با در نظر گرفتن توضیحات فوق مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی  اقدام به راه اندازی انجمن گفتگوی دینی  با محیطی مناسب برای بحث و گفتگوی دینی نمود و با توجه به اهمیت کتاب شریف قرآن در این زمینه انجمن تخصصی با نام انجمن گفتگوی قرآنی تشکیل شد ،تا کاربران با مراجعه به این محیط تخصصی، پاسخ ها و مطالب مورد نظر خود را با رویکرد قرآنی دریافت نماید.

 

انجمن گفتگوی دینی : http://www.askdin.com

کانون گفتگوی قرآنی: http://www.askquran.ir