معارف قرآن

در چهار مورد اشاره به وجوب روزه گرفتن دارد - كه البته در ماه مبارك رمضان باید انجام شود و در چهارمی به صراحت از ماه رمضان هم نام برده شده است ...

همه عبادات الهی و به طور عام وضع تكلیف علاوه بر جنبه های تعبدی آن كه نوعی اطاعت از دستور خدای متعال نسبت به بندگانش است، وجه پر رنگ عرفانی آن در ملكوت عمل، ...

شك نیست كه خداوند مادی و محدود به زمان و مكان نیست تا پیامبر در شب معراج سیر مكانی كرده و به نقطه ای رسیده كه تا خدا دو كمان بیشتر فاصله نداشته است ...

اسماعیل آن قدر غرق در توحید و عشق الهی بود كه برای رسیدن به وصال حق حاضر شد خود را تسلیم پدر در اجرای امر الهی بكند.اسماعیل می دانست كه در این كار مصلحت بزرگیست

اسماعیل آن قدر غرق در توحید و عشق الهی بود كه برای رسیدن به وصال حق حاضر شد خود را تسلیم پدر در اجرای امر الهی بكند.اسماعیل می دانست كه در این كار مصلحت بزرگیست

قرآن کریم صریحا می فرماید: « وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ»

صفحه‌ها