حديث

در حدیث مذكور كه از جمله توصیه های پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) است آمده كه :« ...و بردباري به اندازه‏اي كه رفتار جاهلانه نادان را بخود نگيرد.»

پيامبر(ص) در خطبۀ شعبانيه فرمود: «اي مردم! هر كس مؤمن روزه داري را در اين ماه افطاري بدهد، پاداش و ثواب آن نزد خدا مانند آزاد كردن يك بنده است و گناهان گذشتة...

عبارت «الكافي كاف لشيعتنا» مشهور و منقول است كه اين حرف را امام زمان(ع) زده است، ولي عده اي از بزرگان انتساب اين جمله به امام زمان(ع) را نپذيرفته اند ...

اولا این حدیث و امثال آن خطاب به مؤمنان خدا باور است؛ كسانی كه برای رسیدن به ایمان و طهارت نفس و دل، از خوردن حرام خود را نگه می دارند...

در روايات "الزوراء" آمده كه در بعضي به بغداد يا موضعي در بغداد تطبيق شده و در به كوهي در نزديكي ري. در روايتي هم كه در باب علامات آخر الزمان هست، ...

مرادحدیث این است كه حجت خدا فقط همین 12 وجود مقدس و معصوم هستند. غیر از این ها شخص دیگری نمی آید اما این كه این 12 نفر دوباره برگردند، رد نمی كند.

اما درباره شخصیت سید خراسانی باید بگوییم كه آنچه از روایات استفاده می شود بيانگر اين است كه، سید خراسانی از ياران حضرت مهدي (ع) بوده و مقارن ظهور آن حضرت از ...

نزول وحي به عنوان آوردن شریعت و كتاب‌های آسمانی از مختصات انبيا بود, گرچه بعضي انيبا, امام نيز بوده اند, اما دريافت وحي از خداوند فقط بر انبيا و رسولان بوده ...

صفحه‌ها