سوالات و شبهات موضوعي

از این روایات سه خصوصیت از خصوصیت های آن امام مشخص می شود 1. ظاهر باشد ... 2.حاضر باشد.... 3. باید خلق را ارشاد كند و جلوی زیاد و كم شدن دین را بگیرد و ...

از اين حديث استفاده مي شود كه علم الهي نامحدود و رضايت الهي محدود است. سؤال مهمي كه در اينجا قابل بحث است اين است كه چرا يكي از صفات خدا (علم الهي) نامحدود و...

اعمالي كه انسان ها انجام مي دهند، علاوه بر اين كه نيت آن عمل يكي از شرط هاي اصلي قبولي يا ردّ آن است، شرط هاي ديگري نيز در آن دخيل است.

این كه كلام شیعه در اثنای عبارات اذان به عنوان ذكر و از باب تیمن و تبرك و به نیت این كه ان شاء الله خدا برای این شهادت و ذكر، ثوابی بدهد، ...

امامان همیشه سعی داشته اند به مؤمنان تذكر دهند كه مؤثر در جهان فقط و فقط خداست و هیچ كس جز خدا تاثیری ندارد و پیامبر و آنان واسطه های خدا برای رساندن وحی و ...

انسان هایی كه با مرگ، تعلق خاطرشان از دنیا قطع می شود، طبق نص صریح روایات و احادیث، از دعا و صدقاتی كه برایش می فرستند ، بهره مند می شود ...

صفحه‌ها