حديث

رسول خدا (ص) بر زنان سلام مي‏كرد، و پاسخ سلام آنان را مي‏داد، امير المؤمنين (ع) نیز به زنها سلام مي‏كرد و به آنان جواب مي‏داد، ولي از سلام كردن به زنهاي جوان...

اگر كسي با دست يا وسايل مصنوعي به ارضاي جنسي اقدام كند، گناه كار است و اين كار را استمنا مي‌گويند. حرمت چنين عملي از اين آيه به دست مي‌آيد: "كساني كه براي ...

در حدیث مذكور كه از جمله توصیه های پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) است آمده كه :« ...و بردباري به اندازه‏اي كه رفتار جاهلانه نادان را بخود نگيرد.»

پيامبر(ص) در خطبۀ شعبانيه فرمود: «اي مردم! هر كس مؤمن روزه داري را در اين ماه افطاري بدهد، پاداش و ثواب آن نزد خدا مانند آزاد كردن يك بنده است و گناهان گذشتة...

عبارت «الكافي كاف لشيعتنا» مشهور و منقول است كه اين حرف را امام زمان(ع) زده است، ولي عده اي از بزرگان انتساب اين جمله به امام زمان(ع) را نپذيرفته اند ...

اولا این حدیث و امثال آن خطاب به مؤمنان خدا باور است؛ كسانی كه برای رسیدن به ایمان و طهارت نفس و دل، از خوردن حرام خود را نگه می دارند...

در روايات "الزوراء" آمده كه در بعضي به بغداد يا موضعي در بغداد تطبيق شده و در به كوهي در نزديكي ري. در روايتي هم كه در باب علامات آخر الزمان هست، ...

مرادحدیث این است كه حجت خدا فقط همین 12 وجود مقدس و معصوم هستند. غیر از این ها شخص دیگری نمی آید اما این كه این 12 نفر دوباره برگردند، رد نمی كند.

صفحه‌ها