دانش تاريخ

او شيخ جليل القدر و بزرگوار، پيشواي محدّثين، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسي بن بابويه أبو جعفر صدوق قمّي است، مرتبه او در علم و فهم و درك حديث و درجه فقاهت ...

انوشیروان پسر قباد بن فیروز ، پادشاه بود. او پس از قباد بر سر پادشاهی با برادران خود، كبوس و جام، به ستیزه پرداخت و سرانجام پیروز شد و بر تخت سلطنت نشست...

همانطور كه شما اشاره كردید دربرخی منابع مساله ی تهمت زدن به عایشه مطرح شده است، اما حقیقت این است كه عایشه از این تهمت بری است. این امرتوسط منافقان پی ریزی ...

غيبت صغري از سال 260 هجري (سال شهادت امام يازدهم) تا سال 329 (سال در گذشت آخرين نايب خاص امام) يعني حدود 69 سال بود. در دوران غيبت صغري، ارتباط شيعيان با اما...

امام زمان مي‌بايست در شرايطي ظهور كند كه وضع براي پيروزي نهايي حق بر ضد باطل از هر جهت فراهم شده باشد. با ظهور امام وعده پيروزي تمامي پيامبران و امامان تحقق...

سوره یا آیه ای كه در آن به نام و شخص حضرت مهدی (عج) تصریح شده باشد، در قرآن نیامده است.اما آیات متعددی وجود دارد كه مطابق با تفسیر روایات، شخص حضرت مهدی (عج)...

امام زمان (ع) درنام وكنيه، هم نام و هم كنيه حضرت محمد(ص) مي باشد، زيرا نام رسول خدا (ص) "محمد" و كنيه ايشان "ابوالقاسم " است ...

صفحه‌ها