شخصيتهاي شيعي

مختار بن ابي عبيده ثقفي معروف به «كيسان» از مردم طائف بود. در سال هجرت يپامبر (ص) متولد شد. مادرش دومه دختر وهب بود. او فردي شجاع، سخي، زيرك و خردمند و داراي...

او شيخ جليل القدر و بزرگوار، پيشواي محدّثين، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسي بن بابويه أبو جعفر صدوق قمّي است، مرتبه او در علم و فهم و درك حديث و درجه فقاهت ...

● آغاز نهضت. مهاجري. ● انقلاب ايران و رهبري امام خميني. سيروس پرهام. ● بيوگرافي پيشوا. ● زندگينامه سياسي امام خميني. محمد حسن رجبي. ● اختران تابناك يا كشف‌ال...

شيخ بهاء الدين محمد عاملي، معروف به شيخ بهايي، از اهل جبل عامل است. او در كودكي همراه پدرش شيخ حسين بن عبدالصمد به ايران آمد ...

مطلبی كه به ایشان نسبت داده شده، قطعا با روحیه تعبدی كه در ایشان بوده،نمی تواند صحیح باشد.

ابراهیم فرزند مالك اشتر یار صمیمی و صحابی خاص امیرالمؤمنین، رئیس قبیله نخع و یكه تاز آنان از فرماندهان شریف و با سیادتی بود كه به شجاعت و تدبیر مشهور بود.

امام خميني رهبري با اخلاص، متقي، قاطع و مردم دوست بود. او سياستمداري آگاه و مردم شناسي بي نظير بود كه صراحت بيان و شجاعتي فوق العاده داشت.

صوفيه براي رواج كالاي فاسد خويش خود را به امامان معصوم عليهم السلام مي بندند و گاهي علماي ما مانند سیدبن طاووس كلمات آنان را بر ضد خودشان مي آورند . . .