حدیث

در این نشست علمی که با رویکرد کارگاهی از طرف گروه علمی قرآن و حدیث مرکز برگزار شد تفاوت های سنت و حدیث مطرح گردید.

در مورد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ايشان خط نمي نوشتند...

در مورد جانشيني رسول خدا و امامت، در قرآن سخن صريحي نيامده است.
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

صفحه‌ها