قرآن

آنچه قرآن كريم از حالت روحي حضرت اسماعيل (ع) در آن هنگام نقل كرده، اين است :

اين كه گفته ايد كه آيه نازل شد كه هر كس به زنان پيامبر تهمت بزند ...

تعداد پيامبران زياد و بنا به روايات 124 هزار نفر بوده اند

در قرآن دارد كه از ابراهيم امتحان هاي سخت گرفتيم

چند آيه قرآن كه خداي متعال وجود پيامبران سابق را تاييد و به پيامبر اسلام و نيز همگان گوشزد مي كند، اشاره مي كنيم:

صفحه‌ها