فقه و احکام

حکم رفت وآمد به شهرهایی که بیماری در آن ها شایع تر است به چه صورت هست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم رفت وآمد به شهرهایی که بیماری در آن ها شایع تر است به چه صورت هست؟

پاسخ: رعایت قوانین اعلام‌شده در انجام سفر، لازم است.

استفاده همراهان مریض از وسایل ضدعفونی کننده که برای مریض و کارکنان قرار داده شده جایز است؟
احکام، کرونا، بیماری

استفاده همراهان مریض از وسایل ضدعفونی کننده که برای مریض و کارکنان قرار داده شده جایز است؟

پاسخ: با اجازه از مسئول مربوطه اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

استفاده از محلول ضدعفونی کننده در ادارات که مخصوص کارکنان گذاشته شده برای ارباب رجوع جایزاست؟
احکام، کرونا، بیماری

استفاده از محلول ضدعفونی کننده در ادارات که مخصوص کارکنان گذاشته شده برای ارباب رجوع جایزاست؟

پاسخ: با اجازه از مسئول مربوطه اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

حکم کسی که مریض است ولی دارو نمی خورد و مریضی او تشدید می شود چیست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم کسی که مریض است ولی دارو نمی خورد و  مریضی او تشدید می شود چیست؟

پاسخ: در صورت ضرر معتنابه، اقدام به درمان واجب است. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

حکم کسی که مریض است ولی پزشک مراجعه نمی کند نسبت به خودش چیست اگر بمیرد قتل نفس کرده است؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم کسی که مریض است ولی پزشک مراجعه نمی کند نسبت به خودش چیست اگر بمیرد قتل نفس کرده است؟

پاسخ: در صورت ضرر معتنابه، اقدام به درمان واجب است. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

حکم درآمد کاسبی که مریضی مسری دارد چیست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم  درآمد کاسبی که مریضی مسری دارد چیست؟

پاسخ: اگر قانون خاصی از مراجع ذی‌صلاح اعلام‌شده رعایت شود، ولی درهرحال درآمد حاصل حلال است.

حکم درآمد مسافرکشی که مریضی مسری دارد چیست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم  درآمد مسافرکشی که مریضی مسری دارد چیست؟

پاسخ: اگر قانون خاصی از مراجع ذی‌صلاح اعلام‌شده رعایت شود، ولی درهرحال درآمد حاصل حلال است.

حکم قطع رحم کردن در ایام شیوع بیماری به چه صورت است؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم قطع رحم کردن در ایام شیوع بیماری به چه صورت است؟

پاسخ: قطع رحم حرام است و از گناهان بزرگ است؛ ولیکن صله‌رحم منحصر به دیدوبازدید حضوری نیست و در شرایط حساس انتشار بیماری، این کار را می‌توان از طریق دیگر مثل تماس‌های صوتی تصویری نیز، انجام داد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

آیا شوهر می تواند به خاطر اینکه احتمال مریض شدن در ملاقات والدین وجود دارد از این کار جلوگیری کند؟

آیا شوهر می تواند به خاطر اینکه احتمال مریض شدن در ملاقات والدین وجود دارد از این کار جلوگیری کند؟

پاسخ: اگرچه صله‌رحم واجب است، ولیکن منحصر به دیدوبازدید حضوری نیست و در شرایط حساس انتشار بیماری این کار را می‌توان از طریق دیگر مثل تماس‌های صوتی تصویری نیز، انجام داد.

آیا می توان نماز جماعت را در مساجد به دلیل فراگیر نشدن بیماری تعطیل نمود؟
احکام، کرونا، بیماری

آیا می توان نماز جماعت را در مساجد به دلیل فراگیر نشدن بیماری تعطیل نمود؟

پاسخ: در صورت خوف عقلائی انتشار بیماری، تعطیلی نماز جماعت اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع

صفحه‌ها