پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حکم کسی که مریض است ولی دارو نمی خورد و مریضی او تشدید می شود چیست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم کسی که مریض است ولی دارو نمی خورد و  مریضی او تشدید می شود چیست؟

پاسخ: در صورت ضرر معتنابه، اقدام به درمان واجب است. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع