پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حکم قطع رحم کردن در ایام شیوع بیماری به چه صورت است؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم قطع رحم کردن در ایام شیوع بیماری به چه صورت است؟

پاسخ: قطع رحم حرام است و از گناهان بزرگ است؛ ولیکن صله‌رحم منحصر به دیدوبازدید حضوری نیست و در شرایط حساس انتشار بیماری، این کار را می‌توان از طریق دیگر مثل تماس‌های صوتی تصویری نیز، انجام داد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع