فقه و احکام

آیا خوردن شراب براي اينکه اين بيماري از بين بره جايز هست يا خير؟

سلام ببخشيد من از طريق پزشک‌ها و صفحات مجازي متوجه شدم که الکل اين ويروس کرونا رو از بين می‌برد آیا خوردن شراب براي اينکه اين بيماري از بين بره جايز هست يا خير؟

پاسخ: این موضوع صحت ندارد و خوردن الکل جایز نیست.

تکلیف روزه را برای بیماران و پزشکان و پرستاران؟

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور خواهشمند است تکلیف روزه را برای بیماران و پزشکان و پرستاران اعلام فرمایید.

پاسخ: اگر در اثر روزه‌داری خوف ضرر (عقلایی) برای بیماران و پزشکان حاصل شود، نباید روزه‌بگیرند و باید بعداً روزه را قضا کنند؛ ولی چنانچه روزه‌داری تأثیری در ابتلا افراد یا ضرر برای بیماران نداشته باشد، واجب است روزه را بگیرند. البته خیس نگه‌داشتن دهان به‌وسیله چرخاندن آب در داخل دهان با عدم فرودادن آن ضرری به روزه‌داری نمی‌زند.

چون سیستم بدن ضعیف می‌شود، روزه رمضان واجب نیست؟

شایعه شده است که میگن چون سیستم بدن ضعیف می‌شود لذا روزه رمضان واجب نیست، آیا صحت دارد؟

پاسخ: گرفتن روزه تا زمانی که خوف ضرر عقلایی نباشد واجب است و اگر بتوان با رعایت اصول بهداشتی احتمال ضرر را کاهش داد به صورتی که قابل اعتناء نباشد، واجب است روزه بگیرد و در صورت ترک عمدی آن علاوه بر معصیت و وجوب قضا، شخص باید کفاره افطار عمدی را نیز بپردازد.

ماسک زدن يا پوشيدن دستکش در نماز چه حکمي دارد؟

ماسک زدن يا پوشيدن دستکش در نماز چه حکمي دارد؟

پاسخ: ماسک زدن و پوشیدن دستکش در نماز اشکالی ندارد.

تکلیف کسانی که بدون غسل و کفن و نماز دفن شده‌اند چیست؟

تکلیف کسانی که بدون غسل و کفن و نماز دفن شده‌اند چیست؟

پاسخ: در صورتیکه با حفظ رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل محافظتی پزشکی مانع ابتلا و آلودگی بیشتر افراد شوید و نبش قبر باعث هتک میت نشود، واجب است که قبر نبش شود و اموات غسل و کفن شوند؛ ولی در صورتیکه نبش قبر باعث هتک شود (همچون بو گرفتن بدن میت به خاطر گذشت زمان)نبش قبر جایز نیست. در خصوص نماز، نبش قبر جایز نیست و باید بر قبر میت نماز خوانده شود.

اگر غسّال زن به تعداد کافی در غسالخانه حضور نداشته باشد، وظیفه چیست؟

اگر برای غسل دادن اموات زن (یا تیمم دادن در صورت عدم امکان غسل) غسّال زن به تعداد کافی در غسالخانه آرامستان حضور نداشته باشد، وظیفه چیست؟

پاسخ: در صورت نبود هم‌جنس تکلیف از شما ساقط است ولی اگر امکان انجام غسل توسط هم‌جنس اگرچه با نگهداری جنازه در سردخانه فراهم باشد باید توسط هم‌جنس غسل و یا تیمم داده شوند. البته در صورت امکان تیمم یا انجام غسل توسط محارم غیر هم‌جنس از زیر لباس و یا غسل توسط همسر، باید نسبت به انجام غسل یا تیمم اقدام شود.

با توجه به خطر انتقال ویروس، آیا تیمم دادن با دستکش صحیح است؟

با توجه به خطر انتقال ویروس، آیا تیمم دادن با دستکش صحیح است؟ ما نیروی خانم نداریم، آیا تیمم دادن اموات غیر هم‌جنس در حالت ضرورت با دستکش، صحیح است یا تکلیف از ما ساقط است ؟

پاسخ: تیمم دادن با دستکش در صورت ضرورت مانعی ندارد و در صورت نبود هم‌جنس تکلیف از شما ساقط است؛ ولی اگر امکان انجام غسل توسط هم‌جنس، اگرچه با نگهداری جنازه در سردخانه فراهم باشد باید توسط هم‌جنس غسل و یا تیمم داده شوند. البته در صورت امکان تیمم یا انجام غسل توسط محارم غیر هم‌جنس از زیر لباس و یا غسل توسط همسر، می‌بایست نسبت به انجام غسل یا تیمم اقدام شود.

وظیفه برای غسل شرعی اموات کرونایی چیست؟

با توجه به خطر بسیار بالای ویروس کرونا وظیفه برای غسل شرعی اموات کرونایی چیست؟شستشوی با آب ممکن است آلودگی بیشتر افراد و جامعه را در پی داشته باشد.

پاسخ: در صورتیکه با حفظ رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل محافظتی پزشکی مانع ابتلا و آلودگی بیشتر افراد شود، باید غسل و سایر واجبات انجام شود، و در صورت عدم امکان غسل، تیمم بدل از غسل داده شود.

آیا می توان جنسی مانند ماسک را به بهانه کم شدن گران تر فروخت؟
احکام، بیماری، کرونا

آیا می توان جنسی مانند ماسک را به بهانه کم شدن گران تر فروخت؟

پاسخ: اگر قانونی در این زمینه وجود دارد باید رعایت گردد.

حکم رفت وآمد به شهرهایی که بیماری در آن ها شایع تر است به چه صورت هست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم رفت وآمد افراد از شهرهای آلوده به بیماری به شهرهای دیگر چیست؟

پاسخ: اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، لازم است که مراعات شود.

صفحه‌ها