پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حکم رفت وآمد به شهرهایی که بیماری در آن ها شایع تر است به چه صورت هست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم رفت وآمد به شهرهایی که بیماری در آن ها شایع تر است به چه صورت هست؟

پاسخ: رعایت قوانین اعلام‌شده در انجام سفر، لازم است.