پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
استفاده همراهان مریض از وسایل ضدعفونی کننده که برای مریض و کارکنان قرار داده شده جایز است؟
احکام، کرونا، بیماری

استفاده همراهان مریض از وسایل ضدعفونی کننده که برای مریض و کارکنان قرار داده شده جایز است؟

پاسخ: با اجازه از مسئول مربوطه اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع