پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حکم درآمد مسافرکشی که مریضی مسری دارد چیست؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم  درآمد مسافرکشی که مریضی مسری دارد چیست؟

پاسخ: اگر قانون خاصی از مراجع ذی‌صلاح اعلام‌شده رعایت شود، ولی درهرحال درآمد حاصل حلال است.