پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا شوهر می تواند به خاطر اینکه احتمال مریض شدن در ملاقات والدین وجود دارد از این کار جلوگیری کند؟

آیا شوهر می تواند به خاطر اینکه احتمال مریض شدن در ملاقات والدین وجود دارد از این کار جلوگیری کند؟

پاسخ: اگرچه صله‌رحم واجب است، ولیکن منحصر به دیدوبازدید حضوری نیست و در شرایط حساس انتشار بیماری این کار را می‌توان از طریق دیگر مثل تماس‌های صوتی تصویری نیز، انجام داد.