پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حکم کسی که مریض است ولی پزشک مراجعه نمی کند نسبت به خودش چیست اگر بمیرد قتل نفس کرده است؟
احکام، کرونا، بیماری

حکم کسی که مریض است ولی پزشک مراجعه نمی کند نسبت به خودش چیست اگر بمیرد قتل نفس کرده است؟

پاسخ: در صورت ضرر معتنابه، اقدام به درمان واجب است. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع