معارف قرآن

 آيا آيه در مورد امام زمان آمده كه دنيا را پر از عدل و داد مي كند؟
آياتي از قرآن حكايت دارد كه اراده خدا بر حاكميت حق و عدل است و روزي زمين به حاكميت مستضعفان صالح كه به ناحق از امامت محروم شده اند، در خواهد آمد.

چه آياتي كه براي پيروي از مراجع و ولايت فقيه هست؟
منبع احكام و معارف اسلام، قرآن، سنت و عقل است. نبايد انتظار داشت همه احكام و معارف و جزئيات آن ها را در قرآن يافت.

 آيا در حديث است كه هركس نام امام حسين(ع) را شنيد بايد گريه كند؟
گريه و اشك براي امام حسين (ع) داراي اجر و قرب بالايي است تا آن حد كه پيامبر اكرم (ص) و امامان (عليهم السّلام) كسي كه آمادگي گريه كردن را ندارد...

منظور از لباس ذلت چيست و آيا اين با شعار هيهات منّا الذلة تعارض ندارد؟
ظاهرا وقتي امام حسين(ع) لحظه وداع با اهل بيت و رفتن به جنگ، تقاضا مي كنند لباس كهنه برايشان بياورند، لباس كوتاه و تنگي برايشان مي آورند ...

گريه براي امام حسين گناهان گذشته و آينده را مي آمرزد؟
روايات به اين مضمون در باره گريه بر اباعبد الله و زيارت امامان معصوم و بعض اعمال مستحبي و .... وارد شده است كه دلالت دارد اين اعمال ثواب فراوان داشته...

چرا در قرآن به امامت ائمه معصومين اشاره نشده است؟
در مورد اصل امامت، آيات فراوان است و همان دلايلي كه نبوت را الزامي مي كند بر لزوم امامت هم تاكيد دارد يعني همان گونه كه دين بر دو پايه استوار است...

آیا آيه 55 سوره مائده در شان حضرت علي نيست ؟
حق واضح و آشكار است. اما براي كسي كه طالب آن باشد و كسي كه طالب حق نيست، هميشه خود را از ديدن آن به كوري مي زند ...

امامان خودشان در مورد خود اعتقادي به "مفترض الطاعه بودن نداشتند؟
اينجا هم رواياتي از كتب شيعه آورده ايد كه دلالت دارد خود امامان شيعه هم به "امام واجب الاطاعه" بودن خود ، معتقد نبوده اند و خود را حجت خدا نمي شمرده اند...

اسرا ، 111،  در اين آيه صراحتا اعلام شده خدا ولي اي ندارد!
آيه فوق هيچ ارتباطي با ولي خدا بودن علي (ع) ندارد، واساسا آيه شريفه در صدد بيان موضوع ديگر است ...

نام سوره و شماره آيه  در مورد امامت و ولايت فقيه در قرآن را نياز دارم؟
امامت و ولايت فقيه از اعتقادات و بحث كلامي هستند كه بايد با ادله محكم و برهان عقلي و نقلي مبتني بر عقل ثابت شوند...

صفحه‌ها