پرسش وپاسخ

در مورد خواص و فضائل سوره مباركه « يس » روايات زيادي در كتب تفسيري و روايي وجود دارد

لازم نیست براي خواندن قرآن در جايي كه نامحرم نيست، انسان روسري به سر كند، ولي بهتر است آداب قرآن خواندن مانند وضو و طهارت و روبه قبله بودن را رعايت كنيم.

آداب قرائت به دو دسته ظاهري و باطني تقسيم مي شود :

از دستور هايي كه به ما داده شده اين كه از شرّها از جمله شيطان كه شرّترين شرّها است...

اين گونه نيست كه براي همه متفكران، حقانيت اسلام با دليل و برهان، روشن و آشكار شده و آنان از ايمان آوردن خودداري ورزيده باشند

در مورد گوش دادن به تلاوت قرآن آمده:

صفحه‌ها