پرسش وپاسخ

امام حسین علیه السلام: از هر چيزي كه از آن عذر خواهي مي‏كني بپرهيز، زيرا مؤمن، بدي نمي‏كند و عذر خواهي هم نمي‏كند ...

از زماني كه نظام آموزشي مختلط در نظام هاي آموزشي كشورهاي جهان مطرح شد، بسياري از دانشمندان و صاحب نظران در علوم گوناگون ...

آن گونه كه از پرسش تان بر می‌آید،مشكل كمرویی دارید. جرات ورزی یكی از مهارت های مهم در زندگی است ...

صفحه‌ها