پرسش وپاسخ

هر چند در روايات و كلام بزرگان ما، سفارشات زيادي شده و وعده هاي خوبي نيز در احترام گذاشتن آمده...

فتنه حادثه هايي است در دنيا كه با گمراهي ، عذاب و شكنجه سست ايمان ها و منافقان همراه است و كفر مستور آنان را ظاهر مي كند

در مورد اين فقره از زيارت حضرت زهرا(س) كه شيخ طوسي آن را از امام باقر(ع) در تهذيب نقل كرده...

در ابتدا بايد گفت : كتاب هاي مهم حديثي اهل سنت موسوم به صحاح شش گانه عبارتند از :

حديث ها از نظر اعتبار به چهار دسته كلي تقسيم مي شوند. البته تقسيم بندي هاي ديگري هم وجود دارد كه تقريبا فروع همين تقسيم بندي كلي است.

روايات معصومين (عليهم السلام) را بايد به دو دسته تقسيم نمائيم:

كتاب هاي بزرگ حديث توسط عالمان بزرگ و خبره اي نوشته شده اند كه سعي داشته اند حديث هاي صحيح و معتبر را جمع آوري نمايند

صفحه‌ها