سوالات و شبهات حديثي

كتاب هايي هست كه نامه هاي امام زمان را جمع آوري و بعضي هم آنها را ترجمه كرده است

برخي از روايات موجود در كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم در باب هاي مختلف با روايات شيعه مطابق هستند

مرحوم ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي در باره راه نجات از وسوسه در تفكر در باب خلقت مي نويسد و قد ورد انه اذا دخل عليكم هذاالوسواس قولوا لا اله الا الله 1

با تحقيقي كه صورت گرفته است اين جزء احاديث نيست، البته در فضاي مجازي و سايت ها به عنوان ضرب المثل فارسي قلمداد شده است.

صفحه‌ها