حديث

مرادحدیث این است كه حجت خدا فقط همین 12 وجود مقدس و معصوم هستند. غیر از این ها شخص دیگری نمی آید اما این كه این 12 نفر دوباره برگردند، رد نمی كند.

اما درباره شخصیت سید خراسانی باید بگوییم كه آنچه از روایات استفاده می شود بيانگر اين است كه، سید خراسانی از ياران حضرت مهدي (ع) بوده و مقارن ظهور آن حضرت از ...

نزول وحي به عنوان آوردن شریعت و كتاب‌های آسمانی از مختصات انبيا بود, گرچه بعضي انيبا, امام نيز بوده اند, اما دريافت وحي از خداوند فقط بر انبيا و رسولان بوده ...

از بعضي از آثار ديني چنين استفاده شده است كه ميان دنيا و آخرت تضاد است، مثل آن كه گفته مي‏شود دنيا و آخرت به منزله دو «هوو» هستند كه هرگز سازگار نخواهند شد، ...

جدای از تفاسیر مختلف مبنی بر اثبات و یا رد چشم زخم، بعضی از آیات الهی به این موضوع پرداخته اند. بعضی از مفسران معتقدند از هیچ آیه ای نمی توان تاثیر منفی چشم...

غرور نتیجه توهم و خود بینی است و خودبینی آن است كه فرد متوهم خود را مالك ببیند در حالی كه فرد خودش و هر چه دارد، ملك خدا است و خدا اموال و دارایی های دیگرش ...

امام علی علیه السلام می فرماید: «هر كس می خواهد به مردی از اهل جهنم بنگرد ، به كسی نگاه كند كه نشسته و مردم در حضور او ایستاده اند (و اجازه نشستن ندارند)».

قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ : نوح گفت اگر ما را مسخره مي‏كنيد ما نيز شما را همين گونه مسخره خواهيم كرد.

صفحه‌ها