پرسش وپاسخ

دانشمندان مسلمان برآن ‌اند كه معاني و الفاظ قرآن از سوي خداست

وجود قران خودش دلالت مي كند كه وحي و از جانب خداست...

ضرورت و نياز انسان به وحي و هدايت آسماني جوانب گوناگوني دارد كه عقل به تنهايي قادر به پاسخگويي به اين حوزه ها نيست

پديده «وحي» از مباحث مهم علوم قرآني مي‌باشد...

پيامبر در وحي قرآني مجاز به هيچ گونه دخل و تصرفي نبودند...

پيامبر در قرآن دخالتي نداشته است. بلكه ...

يكي از دلائل حقانيت قرآن و اينكه از طرف خدا نازل شده اين است كه ...

صفحه‌ها