كلام

بحث مهدويت از جمله مباحث مهم و سرنوشت ساز ديني مي باشد كه به جهت تاثير ويژه اي كه اعتقاد به آن در زندگي فردي و اجتماعي افراد از ابعاد گوناگون مي گذارد ...

پیامبر فرمود: "اگر از عمر دنیا تنها یك روز مانده باشد ، حتماً خداوند آن روز را طولانی كند تا آن كه مردی از خاندان مرا در آن برانگیزد كه هم‌نام من است"...

در آیین های زردتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام این باور وجود دارد كه در عصر بحراني جهان كه فساد و ظلم بیداد مي‏كند، مصلحی جهاني ظهور مي‏كند و عدل را گسترش مي‏دهد..

منظور از ارادة تشريعي آن است كه خداوند در مقام قانون گذاري، فعلي را واجب يا حرام كند و يا از بندگان بخواهد در عين عدم حرمت عملي، آن را ترك و يا ...

درباره مفهوم واژه "شر" در آن حدیث باید گفت: بی تردید، خداوند هیچ شر و بدی برای بندگان خود اراده نمی كند. مراد از این حدیث، آن است كه هر گاه كسی با سوء اختیار...

مشكل شما در واقع در حیطه یك بخش مهم اعتقادی و توحیدی یعنی توحید افعالی است؛ توحید افعالی بیانگر این عقیده است كه جهان هستی تنها یك فاعل حقیقی دارد و بر اساس ...

در ابتدا باید اشاره شود كه در باره عالم ذر در بین علماء، جای بحث بسیار است و اصل وجود عالم خاصی به این نام مورد تایید نیست (1) و در مجموع باید توجه داشت كه ...

در بررسی نسبت دموكراسی با ولایت فقیه، متفكران اسلامی با توجه به تعریفی كه از دموكراسی ارائه كرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا لازم است ...

صفحه‌ها