آرشیو سوالات

جستجو در عناوین اخبار
اثرات روزه بر گوارش
آیا از نظر علمی روزه بر سلامتی انسان هم تاثیر می گذارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند/ ۱۴۰۲
اعجاز عددی قرآن
هر کدام از موافقان و مخالفان اعجاز عددی قرآن ادله ای را برای اثبات نظر خود مطرح می کنند که به نظر می رسد می توان وجه جمعی را بین این دو گروه بدست آورد.
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
فصاحت قرآن و اعجاز علمی آن
برخی پنداشته اند که بین فصاحت قرآن و اعجاز علمی آن تعارض وجود دارد و مثال هایی نیز برای آن بیان کرده اند در حالی که هیچ تعارضی بین این دو نیست.
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
اعجاز علمی قرآن
تعداد و موارد اعجاز علمی قران در بین مفسرین و اندیشمندان، مختلف است که برخی مورد اتفاق و برخی نیز اختلافی است ولی در اصل وجود آن اتفاق نظر وجود دارد.
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
داستان نضر بن حارث و پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله)
برخی داستانی از گفتگوی نضر بن حارث و پیامبر اکرم صل الله علیه و آله مطرح کرده و آن را دلیل بر عدم اعجاز قرآن و عدم پیامبری ایشان می دانند در حالی که ...
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
آیه «لا اکراه فی الدین» و تعارض در قرآن
وجود آیه «لا اکراه فی الدین» در قرآن کریم تعارضی با آیات مربوط به لزوم دین داری و اسلام آوردن ندارد زیرا محل بحث هر کدام با دیگری فرق می کند.
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
حدیث «طیر مشوی» در فضیلت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در کتب اهل سنت
محتوای حدیث معروف به «طیر مشوی» یا «پرنده بریان» به نوعی مربوط به بیان فضیلتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است که به بررسی آن در کتب اهل سنت می پردازیم.
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند/ ۱۴۰۲
ماه رمضان شروع سال
مفهوم «آغاز سال»، یک امر اعتباری است و ممکن است از جهات مختلف، چندین آغاز سال داشته باشیم.
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند/ ۱۴۰۲
وقت نیت روزه رمضان چه زمانی است و آیا باید حتما بر زبان جاری شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند/ ۱۴۰۲
آیا روزه یوم الشک (روزی که شک داریم آخر شعبان است یا اول ماه رمضان) واجب است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند/ ۱۴۰۲

صفحه‌ها