آرشیو سوالات

جستجو در عناوین اخبار
زمان و محل وفات حضرت موسی علیه السلام
در مورد زمان و محل وفات حضرت موسی علیه السلام نقل قول های متفاوتی وجود دارد که هیچکدام را نمی توان به صورت دقیق اثبات کرد ولی احتمالاتی داده می شود.
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت/ ۱۴۰۳
اصرار بر اجابت دعا
اجابت دعا متوقف بر وجود یا عدم شرایطی است که برخی از آنها در اختیار انسان، و برخی دیگر خارج از دایره اختیار انسان است و البته همه آنها بر اساس حکمت الهی است.
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت/ ۱۴۰۳
شبهه نگهداری سگ توسط امام حسین (علیه السلام)
طبق دستور ائمه معصومین (علیهم السلام) به هر روایتی نمی شود استناد کرد بلکه باید برای صحت سنجی روایات، آن ها را به قرآن عرضه کرد که با آن تعارض نداشته باشد.
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین/ ۱۴۰۳
منظور از توبه و استغفار پیامبران (علیهم السلام)
همه پیامبران و معصومین (علیهم السلام) معصوم و بدون خطا و اشتباه هستند؛ همچنین معنای استغفار و توبه با آنچه در ذهن ما است متفاوت می باشد و دلیل آن چیز دیگری است.
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین/ ۱۴۰۳
انتساب دلیل گناه انسان ها به لغزش حضرت آدم (علیه السلام)
انتصاب دلیل گناه انسان ها به لغزش حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) در جریان درخت ممنوعه، برگرفته از روایاتی غیر معتبر و تحریفات مسیحیت است.
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین/ ۱۴۰۳
منظور از «ولایت مداری» در اسلام
بین ولایت فقیه و ولایت معصومین (علیهم السلام) تفاوت است ولی معنای وجود تفاوت، تعطیلی رسیدگی به امور مسلمین و همچنین عدم ضرورت ولایت پذیری در عصر غیبت نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین/ ۱۴۰۳
نقش آیت الله کاشف الغطاء در عهدنامه ترکمانچای
می گویند شیخ جعفر کاشف الغطاء با تشویق فتحعلی شاه باعث جنگی نابرابر با روس ها و تحمیل عهدنامه ترکمانچای شده اند که بررسی مسئله، خلاف این ادعا را ثابت می کند.
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین/ ۱۴۰۳
دستورات اخلاقی یکسان برای انسان های متفاوت
اصالت قائل شدن برای اراده انسان جهت تعیین اهداف فردی، رویکردی اومانیستی است و موجب نسبی‌گرایی ارزش‌های اخلاقی می‌شود که دارای پیامدهای غیر قابل قبول است.
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین/ ۱۴۰۳
جهانی بودن قرآن
قرآن کریم کتابی جهانی و جاودانه است و آیات آن هم تا قیام قیامت، قابل استفاده عموم هستند چرا که در آن ها نکات فقهی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی زیادی وجود دارد.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳
نجاست سگ در قرآن
احکام اسلام از دو منبع قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) بدست می آید و ایندو در کنار یکدیگر هستند. نجاست سگ نیز مانند بسیاری از احکام دین، در روایات آمده است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین/ ۱۴۰۳

صفحه‌ها