كلام

همه انسانها بر فطرت توحيد متولد مي شوند

علی ولی الله
گر چه بدون شك توسل به امام علي(ع) و بردن نام ايشان و تكرار آن، عبادت است......

در روايات آمده كه پيامبراسلام (ص)امام علي (ع)را به كنار خويش فراخواند و دست (و بازوي) او را گرفت و بالا برد به گونه اي كه سفيدي زير كتف رسول خدا ديده شد.

اگر اين طور است در كجا داريم كه امام حسين عليه السلام بعد از شهادت امام حسن عليه السلام، به عنوان روز آغاز امامت خودشان جشن گرفته باشند؟

چگونه گریه برامام حسین (ع)تمام گناهان حتی گناهان مشتمل بر حق الناس را می آمرزد؟

صفحه‌ها