از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی به بررسی احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین محمد عباس منصوریه در سومین نشست علمی با موضوع احکام مشترکات، به بررسی احکام مشترکات و نظر فقهای معاصر در آن پرداخت.

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه در این جلسه به مباحث باقی مانده از مشترکات اشاره کرد و احکام مدارس و موقوفات عامه و آب ها و معادن را در سه بخش مطرح کرد.

وی در بیان احکام مشترکات مدارس و موقوفات عامه، به کیفیت استفاده از مدارس و موقافات عامه و حقوقی که برای افراد در این خصوص ایجاد می شود اشاره کرد و برخی از مسائل مورد ابتلا در این زمینه را بیان نمود.

ایشان در بخش بعدی انواع آب ها، کیفیت استفاده بردن و روش تملک آن ها را بیان، و درنهایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بیان کرد.

همچنین در بخش پایانی نشست، به مبحث انواع معادن اشاره و کیفیت انتفاع آن و روش تملک آن را بیان کرد.

حجت الاسلام منصوریه در انتهای این جلسه به سؤالات کارشناسان در این زمینه با توجه به فتوای فقها پاسخ گفت.

شایان ذکر است گروه احکام به عنوان گسترده ترین گروه از بین هفت بخش پاسخگویی مرکز ملی، جهت حفظ و ارتقاء علمی و مهارتی کارشناسان به طور مداوم نشست هایی علمی با حضور کارشناسان مطرح برگزار می‌نماید.