اخبار مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

برگزیده شدن نرم افزار اندرویدی اربعینیان در جشنواره جاذبه حسینی
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، نرم افزار اندرویدی اربعینیان که توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید شد، در جشنواره جاذبه حسینی رتبه اول را کسب کرد.

حدیثی مشهور شده که می‌فرمایند «هرکس مرا به پایان ماه صفر بشارت دهد من او را به بهشت بشارت می‌دهم»، در منابع معتبر شیعه و اهل سنت سند ندارد.

سیره امام هشتم در مناظرات، تعامل و رویارویی با پیروان ادیان دیگر با سعه‌صدر و بزرگ‌منشی بود که بر همین اساس هم قلوب بسیاری را به خود جذب کرد.

هدف اصلی حضرت امام حسین(ع) احیا عقلانیت و مبارزه با جهالت است که امام صادق(ع) در زیارت اربعین به آن اشاره دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی این نرم افزار اندرویدی با در دو نسخه عمومی و ویژه مبلغان توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید و عرضه شد.

کارشناس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در اصفهان گفت: تولد انسان‌های ناقص‌الخلقه به هیچ عنوان خللی در عدالت خداوند ایجاد نمی‌کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی این نرم افزار اندرویدی با جمع آوری و ساماندهی سوالات مرتبط با موضوع محرم توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید و عرضه شد.

صفحه‌ها