سلمان رشدی

پاسخ به شبهات در مورد حکم اعدام سلمان رشدی
با توجه به شبهات و سؤالات مطرح شده راجع به حکم اعدام سلمان رشدی و فتوای تاریخی حضرت امام خمینی ره، مرکز، پاسخ های مکتوب و رسانه ای ارائه کرد.

حكم امام درباره اعدام سلمان رشدي، از آن رو بود كه مقدس ترين اعتقادات متجاوز از سه ميليارد مسلمان جهان را زير سؤال برده ...