طی جلسه ای در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
طی جلسه ای مدیر صدا و سیمای استان قم از مرکز ملی پاسخگویی بازدید و بر لزوم برقراری تعاملات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طی جلسه ای حجت الاسلام لطفی نیاسر «مدیر صدا و سیمای استان قم» و همکاران وی از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی بازدید و ضمن آشنایی با فعالیت های مرکز و نحوه ارائه خدمات به کاربران بر ضرورت برقراری تعامل تاکید کرد.

در این جلسه که با حضور مدیران مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد، در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» گزارشی از بسترهای پاسخگویی، معرفی سامانه پاسخگو و فعالیت ها و ظرفیت های رسانه ای مرکز ارائه کرد.

حجت الاسلام لطفی نیاسر نیز با تشکر از فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی گفت: یکی از کارهای مهم ایجاد دغدغه پرسشگری در عموم مردم است و در مرحله بعدی ارجاع مردم به مراکز مطمئن پاسخگویی است که مرکز ملی پاسخگویی یکی از مطمئن ترین فضاهای پاسخگویی دینی در کشور است.

مدیر شبکه استانی نور در این جلسه بر ضرورت تعامل با مرکز ملی پاسخگویی به خصوص در حوزه فضای مجازی تاکید کرد.

همچنین در این جلسه راه ها و موضوعات همکاری فی ما بین بررسی شد و مقرر شد همکاری ها در این زمینه صورت گیرد.