پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
نذری را قصد داشتم انجام دهم، اما بنا به دلایل شیوع کرونا فعلاً نمی‌توانم انجام دهم، تکلیف چیست؟

نذری را قصد داشتم انجام دهم، اما بنا به دلایل شیوع کرونا فعلاً نمی‌توانم انجام دهم، تکلیف چیست؟ قصد داشتم نذری بین مردم تقسیم کنم یا نذر کردم هرروز به جمکران بروم یا ...

پاسخ: اگر نذر را با صیغه معتبر شرعی انجام داده‌اید، چنانچه وقت معینی را برای انجام نذر تعیین کرده بودید و در آن زمان خاص امکان عمل به نذر وجود ندارد، تکلیفی ندارید. چنانچه نسبت به نذر خود تاریخ خاصی تعیین نکرده بودید، بعد از برطرف شدن محدودیت‌های مربوط به کرونا، به نذر خود عمل کنید، و اگر نذر همراه با صیغه معتبر شرعی نبوده (مثلاً در دل نذر کردید و لفظ خاصی را برای نذر به زبان نیاوردید) درهرصورت انجام نذر وجوب شرعی ندارد.

تذکر: نذر شرعی نماز و روزه احکام خاص خود را دارد.