جوارحي

این تقسیمی كه در ابتدای سوال خود انجام داده اید و حق خدا را در مقابل حق مردم قرار داده اید، تعبیر درستی نیست؛ زیرا كارهایی همانند دادن صدقه به مستمندان ...

رَسُولُ اللَّهِ صل الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر مسلماني كه به مردم مسلمان خدمت كند، خدا از خدمتكاران بهشتي به او عطا فرمايد.»

بهترین صدقه آن است كه انسان در حال صحت و سلامت و در عین علاقمندی به چیزی آن را صدقه دهد(3).بهترین صدقه آن است كه از طرف فردی كه خود تنگدست است، در پنهانی ...

از نظر اسلام، درد دیگران داشتن، درد حمایت از مظلومان و محرومان و درد همدردی با دردمندان، از عالی‏ترین ارزش‏های انسانی است كه مؤمنان واقعی و انسان‏های راستین ...

انصاف یعنی ادای حق به دیگران، چنان كه دوست داریم حق ما در همه موارد گفتاری و رفتاری ادا شود.

نباید در جایی و نزد كسی مطرح كنیم حتی اگر آن فرد همسر ما و محرم اسرار ما باشد. چرا كه همسر محرم اسرار خود انسان است ،نه محرم اسرار بقیه.

پيامبر(ص) در خطبۀ شعبانيه فرمود: «اي مردم! هر كس مؤمن روزه داري را در اين ماه افطاري بدهد، پاداش و ثواب آن نزد خدا مانند آزاد كردن يك بنده است و گناهان گذشته...

اینكه به فكر گرسنه ها و همسایگان هستید، بسیار خوب و ارزشمند است...

صفحه‌ها