مشاوره

مي توانم موضوع را با زن آينده در خواستگاري مطرح نكنم؟
متأسفانه چنین نظری نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد. هر كسی حق دارد نسبت به سرنوشت خود واقف باشد و بر اساس یك بینش كافی دربارة مسایل تصمیم بگیرد و این اقدام ...

من مشكل ناتواني در بچه دار شدن دارم مي توانم موضوع را با زن آينده در خواستگاري مطرح نكنم؟

در ابتدا باید به این نكته اشاره كنیم كه آیا منابع معتبر برای اطلاع از این امر چه بوده است و شما چگونه مطلع شده اید؟ بنا بر این تنها منبع معتبر در این زمینه مراجعه به متخصص مربوطه است و هیچ از شواهد كافی نخواهد بود. اقدامات تشخیصی پزشكی كاملاً علمی هستند و بر اساس مستندات تجربی برای هر فردی قابل فهم هستند.

متأسفانه چنین نظری نمیتواند مورد تأیید قرار گیرد. هر كسی حق دارد نسبت به سرنوشت خود واقف باشد و بر اساس یك بینش كافی دربارة مسایل تصمیم بگیرد و این اقدام نیز اقدامی فریبكارانه محسوب میگردد و از نظر شرعی نیز اشكال دارد.

از طرف دیگر، این موضوع پس از آشكار شدن میتواند شما را فردی غیر مطمئن برای ادامه راه در نظر گرفت. فردی كه میتواند همسر خود را برای یك بار فریب دهد، باز هم میتواند در آینده از این روش اسفاده نماید و همین امر احتمال اعتماد همسر آیندهاتان را كم میكند. علاوه بر آن وجود احساس گناهی كه در شما شكل خواهد گرفت میتواند مادام العمر شما را فراگیرد و با مشكلات روحی و روانی روبرو سازد؛ چرا كه حق یك فرد را از صاحب فرزند شدن و مادر شدن سلب نموده اید.

اما همین امر كه شما آنچه میدانید را نگویید با این احتمال روبرو خواهید بود كه شاید همسرتان در آینده پس از پی بردن به عقیم بودن شما درخواست جدایی نماید نیز خالی از احتمال نخواهد بود و به عنوان یك نقطه ریسك باید مورد توجه شما قرار گیرد. نمیتوانیم نادیده بگیریم كه این مسإله ارتباطی به فریبكار بودن همسر نداشته و فرد میتواند از حق خود استفاده كند.

اما آنچه شما را به سمت این راهبرد ناسالم سوق داده است، ترس از آن است كه نكند بی همسر بمانید و باید بدانید كه این صحت ندارد و دخترانی هستند كه نازا هستند و یا امكان ندارد كه بتوانند باراداری را متحمل شوند؛ چون با خطر مرگ روبرو خواهند شد. شما میتوانید در این زمینه با متخصصان گفتگو كنید و سپس با مراجعه به برخی مراكز از انها اطلاعاتی را درباره چنین افرادی را مطالبه نمایید. همچنین با استفاده از آشنایان و افرادی كه با عموم مردم روابط گستردهای دارند، درخواست نمایید تا افرادی را به شما معرفی نمایند.

در نهایت بدانید كه راهبردهای دیگری همچون فرزند پذیری از مراكز و شیرخوارگاهها یكی از جمله اقداماتی است كه این روزها متداولتر شده و فرهنگ عمومی آن را اقدامی نیك میبیند و شما نیز میتوانید با كسانی كه به خواستگاری انها میروید و آنها هم نمیتوانند بارادر شوند در میان بگذارید و سرنوشت ازدواج خودتان را با احتمال موفقیت بیشتری مقرون سازید. این قبیل گفتگوها باید همواره شایقانه و با اشتیاق بیان شوند و نه دلسرد كننده و مأیوسانه. در این صورت شما میتوانید به فرد مقابل امید ببخشید و او را با خودتان همراه سازید. این در حالی است كه لحن مأیوسانه عاملی برای عدم پذیرش خواهد بود؛ چون حتی خود شما را نسبت به آنچه میگویید مطمئن و دلگرم نشان نمیدهد.

آيا طبق آيه قرآن نمي تونه يه همسرمذهبي ومومن انتخاب كنه؟
مي دانيد صرف علاقه مندي به نامحرم و قصد ازدواج داشتن در آينده، مجوز ارتباط با نامحرم خارج از چهارچوب شرع اسلام و ضرورت نيست. اگر كسي چنيني ارتباطي داشته، ...

آيا دختري كه قبلاباپسري صحبت مي كرده وباهاش ارتباط داشته ولي الان نه؛ آيا طبق آيه قرآن نمي تونه يه همسرمذهبي ومومن انتخاب كنه يا نبايدآدم مومن ومذهبي خواستگارمذهبي براش بياد؟

مي دانيد صرف علاقه مندي به نامحرم و قصد ازدواج داشتن در آينده، مجوز ارتباط با نامحرم خارج از چهارچوب شرع اسلام و ضرورت نيست. اگر كسي چنيني ارتباطي داشته، وظيفه اش توبه به درگاه الهي است. خداوند متعال راه توبه و برگشت را به روي همه انسانها گشوده است. آنان ميتوانند با توبه و استغفار، گناهان گذشتة خود را جبران كنند. پس از توبه و انابه به درگاه خدا ديگر بار راه تقوا و عبادت را پيش گيرند. (1)

خواهر گرامي؛

ظاهرا منشا سول شما شايد  آيه 3 سوره نور است كه مي فرمايد : الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ؛  مرد زنا كار، جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمي كند. در اين خصوص خوب است بدانيد:

بنابر يكي از دو بياني كه مفسرين در تفسير اين آيه بيان كرده اند، كسي كه ارتباط نامشروع داشته، اگر توبه كند، مي تواند با مومن ازدواج كند. ايشان مي فرمايند اين آيه يك حكم شرعي را بيان ميكند، به اين ترتيب كه مؤمنان حق ندارند با افرادي كه مشهور به بدكارگي هستند، پيش از آن كه  توبه كنند، ازدواج نمايند، اين كار( يعني ازدواج با فردي كه به بدكاره بودن شهرت يافته و توبه نكرده)  بر مؤمنان حرام است. اما اگر، فرد  بدكار، توبه كند، ازدواج با او براي مؤمنان اشكالي نخواهد داشت. اين بيان، هم موافق شأن نزول، و هم موافق برخي از احاديث اهلبيت است. (2) بنابراين كسي كه ارتباط نامشروع داشته، اگر توبه كند ،مي تواند با مومن ازدواج كند .

با توجه به اين نكته:

توصيه مي كنيم به هيچ وجه خود را ناپاك ندانيد، دختر مؤمني هستيد كه به هر دليلي دچار يك رفتار ناپسند گشتهايد. هيچگاه خودتان را مساوي با رفتار ناشايست خود ندانيد. در پيشگاه خداوند عزيز و دوست داشتني هستيد. اگر توبه حقيقي نماييد قطعا بخشيده مي شويد. هر چه زودتر ازدواج كنيد. از اين رابطه براي ديگران حتي والدين و همسر آينده تان جدا بپرهيزيد. حتي آن را در ذهن خودتان نيز مرور نكنيد. در خصوص ازدواجتان اگر سوال داشتيد در مكاتبات بعدي بفرماييد.

در صورت تمايل براي مشاوره با مشاوران اين مركز با شماره 09640 بدون كد و هزينه تماس حاصل نماييد.

 پينوشتها:

1. زمر (39) آيه 54.

2. فضل بن حسن طبرسي، تفسير مجمع البيان، تحقيق محمد جواد بلاغي، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372 ش، ج‏7، ص 197.

به نظر شما پذيرفتن چقدر مهريه صحيح است؟
اصل مهريه در اسلام، دو جنبه دارد؛ از جنبه معنوي و بعد عاطفي، مهريه تحفه‏اي آسماني از جانب مرد است كه در نهايت صداقت و صفاي باطن به زن پيشكش مي شود و هديه‏اي ...

به نظر شما پذيرفتن چقدر مهريه صحيح است؟ آيا صحيح است من مهريه اي را بپذيرم كه مي دانم پرداختنش برايم اگر هم ممكن باشد برابر با خسارت شديد به من است؟ آيا من هم نبايد همانطور كه همسر آينده ام نگران است كه شايد من مرد خوبي نباشم، نگران باشم كه او زن خوبي نباشد و بخواهد با مهريه سنگين من را آزار بدهد؟ به نظر شما مهريه اي در چه سطح را بايد قبول كنم كه بعدا پشيمان نشوم؟

اصل مهريه در اسلام، دو جنبه دارد؛ از جنبه معنوي و بعد عاطفي، مهريه تحفه‏اي آسماني از جانب مرد است كه در نهايت صداقت و صفاي باطن به زن پيشكش مي شود و هديه‏اي از سوي مرد براي همسر آينده است. از اين رو نشانه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخگوي عشق او است و مرد به احترام همسرش هديه‏اي نثارش مي‏كند، كانون خانواده براساس محبت و عشق بين زن و شوهر دوام و استمرار مي‏يابد. هرگاه عشق و علاقه از بين برود، خانواده در معرض فروپاشي قرار مي‏گيرد. اما از جنبه حقوقي و قانوني، گاهي مهريه كه معمولاً هنگام انحلال ازدواج، مطالبه و درخواست مي‏شود، مانع گسستن پيوند زناشويي مي‏گردد و تضميني براي دوام ازدواج به شمار مي‏آيد، يا حداقل آن كه نمي‏گذارد به واسطه يك عامل كوچك و قابل گذشت، طلاق صورت بگيرد. و نيز در صورت وقوع طلاق گاهي مالي كه زن به عنوان مهريه مي‏گيرد، در زندگي او مؤثر است و مانع پريشاني و درماندگي وي مي‏گردد.

در زندگي زناشويي، آنچه كه باعث آرامش زيبايي، خير و بركت، شيريني زندگي مشترك مي شود بعد عاطفي مهريه است، چون در واقع خانواده براي تأمين نيازهاي عاطفي - جنسي شكل مي گيرد. اگر دختر و پسري كه با يكديگر ازدواج مي كنند سعي نمايند با پيوند عاطفي، دوستي، صميميت، عشق و علاقه به زندگي مشترك خويش استحكام بخشند. زندگي بسيار شيرين و باصفايي را خواهند داشت بنابراين، رفاقت زن و شوهر و دوست داشتن يكديگر شرط اصلي تداوم زندگي مشترك است. وقتي زن و شوهري همديگر را دوست دارند حاضرند همه هستي خود را فداي يكديگر كنند از اين رو، توصيه شده است كه زن و شوهر از همين آغاز زندگي رابطه عاطفي خود را با همديگر محكم كنند و از هر كاري كه به اين رابطه دوستانه و عاطفي آسيب مي رساند اجتناب ورزند.

با توجه به اين كه مهريه در واقع هديه مي باشد هديه هم معمولاً نقد مي باشد بنابراين، مهريه هم بايد نقد باشد و در زمان عقد، مرد توان پرداخت آن را داشته باشد، ولي متأسفانه زياده خواهيها، چشم همچشميها و آداب و رسوم غلط برخي انسانها باعث شده كه اصل اين موضوع تحريف شود و مهريه تبديل به اهرم فشار و يا به غلط پشتوانه زندگي زن و يا نوعي احترام به شخصيت دختر تلقي گردد، كه اين گونه برداشتهاي غلط و انحرافي ربطي به دين و قانون گذار اسلامي ندارد چرا كه مبناي دين هيچ گاه بر مهريه هاي سنگين و فوق توانايي مرد پايه گذاري نشده است. حتي در برخي روايات، نشانه پايداري، تداوم، سعادت و خوشبختي زن را مهريه پايين او ذكر كرده اند و در مقابل، مهريه هاي سنگين عامل دشمني، كينه و كدورت تلقي شده است.

با اين اوصاف، اگر شما بتوانيد زير بار مهريههاي سنگين و نجومي نرويد كار بسيار هوشمندانه، خردمندانه و پسندانهاي انجام داده ايد و به سهم خودتان مانع گسترش يك بدعت و رسم و رسوم غلط گرديده ايد. البته اين بدان معنا نيست كه شما حتماً بايد در تعيين مهريه به نازلترين آن اكتفا كنيد و مهريه بسيار اندك براي همسر آيندهتان در نظر بگيريد و اصرار داشته باشيد كه مهريه حتماً بايد آن مقداري كه شما مي گوييد باشد. گاهي وقتها ارزش يك همسر ايدهآل و مناسب اقتضا مي كند كه شما مقداري با خواسته آنها راه بياييد و اندكي بيش از توانايي خود او را مَهر كنيد. به هر حال، اگر مهريه خاصي مدنظرتان نيست، توصيه مي شود در تعيين مهريه به عرف متدينين جامعه نگاه كنيد و سعي كنيد به مقدار معمول و عرف متدينين جامعه براي همسر آيندهتان مهريه تعيين كنيد. البته اگر بتوانيد در جلسات خواستگاري بي طرفانه، فلسفه تشريح مهريه و روايات وارد شده در اين باب را براي دختر و خانوادهاش توضيح دهيد به طور حتم، تأثير خواهد داشت و آنها تحت تأثير قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر، معمولاً مهريه هايي بين چهارده سكه بهار آزادي تا يكصد و چهارده سكه، مهريه هايي معقول و منطقي به حساب مي آيد كه بيشتر متدينين جامعه اين مقدار مهريه را براي همسرانشان تعيين مي كنند به همين خاطر، اگر شما نيز بتوانيد حول و حوش همين مقدار را براي همسر آيندهتان در نظر بگيريد و خانوادهها را به اين مقدار راضي گردانيد خيلي ضرر نكرده ايد، اما اگر مهريه هايي كه بيش از اين مقدار باشد و يا به مقدار تاريخ تولد دختر و يا از چند صد سكه با بالا باشد در آن صورت، طبق بيان برخي روايات، اين گونه ازدواج ها از ريسك بالايي برخوردارند و احتمال شكست در آن زياد است. ضمن اين كه اگر شما به دادگاه هاي خانواده مراجعه كنيد، متوجه مي شويد كه درصد بالايي از ازدواج هايي كه به جدايي و طلاق انجاميده از مهريه نسبتاً بالايي هم برخوردار بوده اند. خانواده هايي كه اين گونه مهريه هاي سنگين و نجومي براي دخترانشان در نظر مي گيرند و سرسختانه روي خواسته خود پافشاري مي كنند و به هيچ وجه كوتاه نمي آيند و يا با گفتن عبارت هايي مثل، «مهريه را كي داده كي گرفته» سعي در به كرسي نشاندن حرف خود دارند در واقع، اين گونه خانواده ها درك درستي از فلسفه تشريح مهريه و روح تعاليم الهي و ديگر آموزه هاي ديني ندارند به همين خاطر، همان بهتر كه با اين گونه خانوادهها وصلتي صورت نگيرد چرا كه در صورت وصلت با اين گونه خانوادهها، احتمال پيدايش تنش و تشديد آن در ساير ابعاد زندگي به خاطر همان نقص شناختي وجود دارد.

چيكار بايد بكنه؟
مطلوب اين است كه تحصيلات آقا، يك مقطع بالاتر از خانم باشد. فاصله بيشتر (دختر داراي مدرك دكتري با زير ديپلم يا بي سواد) مطلوب نيست. البته در صورت وجود شرايط ...

خواستم بپرسم دختري كه خواستگار نداره و خودش دكتراست و ساكن شهر كوچيكه اما خواستگاراش بيسوادن يا زير ديپلمن چيكار بايد بكنه سن 30سال

مطلوب اين است كه تحصيلات آقا، يك مقطع بالاتر از خانم باشد. فاصله بيشتر (دختر داراي مدرك دكتري با زير ديپلم يا بي سواد) مطلوب نيست. البته در صورت وجود شرايط مطلوب در زمينه هاي ديگر، و پس ازانجام مشاوره حضوري با متخصصين پيش از ازدواج مي توان در مواردي استثنا قائل شد كه البته باز هم با ريسك همراه است. لطفا در ادامه به نكات ذيل توجه كنيد.

1. خواهر گرامي؛ قبل از هرچيز لازم مي دانيم كه به دليل ناكافي بودن تاريخچه و علل زمينه ساز مشكل شما، در صورت امكان با مشاورين تلفني اين مركز تماس بگيريد (شماره 09640 بدون كد و پيش شماره).

2. در مواردي مانند مورد شما، كه فرد از خانواده اي محترم است. اما در محله اي نامناسب (محله بدنام و جرم خيز) زندگي مي كنند، بايد هجرت كنند. هجرت، حركتي مقدس است كه شايد يكي از مصاديقش همين جا باشد.

3. گاهي نيز محله دختر خوب است ولي با اين حال، محيط زندگي او كوچك است به گونه اي كه خواستگار مناسب كه همشأن او باشد پيدا نميشود. در اين حالت سه پيشنهاد وجود دارد 1. خانواده دختر مهاجرت كند 2. سطح توقع خود را پايين آورده و سطح تحصيلات خواستگاران را از شروط خود بردارد. 3. براي مدتي دختر، با رعايت ضوابط شرعي مهمان يكي از بستگان خود در شهر بزرگتري كه امكان انتخاب افراد هم شان در آن وجود دارد شود. به اين وسيله همسايگان اين فاميل، با دختر آشنا شده و احتمالا زمينه ازدواج او با فردي كه شرايط بهتري دارد فراهم خواهد شد.

تفاوت سني در ازدواج بين زوجين حداقل و حداكثر چقدر ميتونه باشه؟
تناسب سني بين زوجين در ازدواج يكي از معيارهاي اساسي ازدواج به شمار مي آيد از اين روي، با مطالعات و تحقيقات گسترده اي كه روي همسران با تفاوت سني گوناگون انجام...

تفاوت سني در ازدواج بين زوجين حداقل و حداكثر چقدر ميتونه باشه؟

تناسب سني بين زوجين در ازدواج يكي از معيارهاي اساسي ازدواج به شمار مي آيد از اين روي، با مطالعات و تحقيقات گسترده اي كه روي همسران با تفاوت سني گوناگون انجام گرفته اين نتيجه به دست آمده كه در ازدواج هايي كه علاوه بر تناسب و همخواني زوجين در معيارهاي اساسي ازدواج، بين زوجين تناسب سني نيز برقرار بوده است؛ آن ازدواج از موفقيت و پايداري بيشتري برخوردار بوده است و ميزان اختلاف و شكست در ازدواج به طور چشمگيري پايين بوده است. از اين روي، دانشمندان با بررسي هاي علمي مختلفي كه انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين و مناسب ترين فاصله سني بين زوجين را مي توان 3 تا 4 سال در نظر گرفت. به طور طبيعي، اگر تفاوت سني ميان زن و مرد 3 تا 4 سال باشد به گونه اي كه سن زن از مرد كوچكتر باشد، از يك حد معمولي و نرمال برخوردار است. در اين شرايط زني كه 3 يا 4 سال كوچكتر از شوهرش است، معمولاً در برابر موضع مرد كوتاه مي آيد و مي كوشد مطيع باشد. در صورتي كه هر چه اين تفاوت سني افزايش يابد، حس مادري، خواهر گونه و يا سرپرست در زن بيشتر مي شود، مثلاً زني كه 15 سال و يا بيشتر از همسرش بزرگتر است، همواره همانند مادر يا خواهر بزرگتر با شوهرش برخورد مي كند.

البته بعضي از انديشمندان در برخي منابع،  فاصله سني مناسب ميان زن و مردي كه قصد ازدواج دارند را بين 2 تا 7 سال، يا 2 تا 6 سال،  يا 4 تا 7 سال و يا 2 تا 8 سال (ميانگين 5 سال) در نظر گرفته اند بنابراين، مي توان حداقل تفاوت سني بين زوجين را 2 سال و حداكثر آن را 8 سال در نظر گرفت.

البته تعيين اين فاصله سني، بدان معنا نيست كه اگر يك يا دو سال به اين سنين افزوده و يا از آن كاسته شود، حتماً نبايد ازدواجي انجام گيرد. شايد بتوان گفت كه اگر ديگر زمينه ها و معيارها و ملاك هاي اساسي ازدواج بررسي شده باشد و در آنها زن و مرد بيشترين تطابق، تناسب و همخواني را باهم داشته باشند و مشكل خاصي ديده نشود، مي توان تفاوت يك يا دو سال در فاصله سني با توجه به منابعي كه ذكر كرديم را به ديده اغماض نگريست و آن را ناديده انگاشت، ولي در عين حال بهترين و مناسب ترين فاصله سني مي تواند 3 تا 4 سال باشد. طبيعي است كه اگر ساير شرايط مناسب نباشد، باز هم ازدواج نمي تواند موفق باشد.

نكته مهم ديگري كه در اين ميان وجود دارد، كوچكتر بودن سن زن از مرد است. عموماً همهي انديشمندان و محققان روي اين مسئله اتفاق نظر دارند و كوچكتر بودن سن زن را مهم تلقي نموده اند و دلايل روانشناختي و جامعه شناختي متعددي را براي اين منظور ذكر كرده اند. ضمن اين كه رويه اغلب افراد نشان مي دهد كه مردان از همسران خويش بزرگتر هستند.

 «راسل ديويس» نيز در اثر خود به اين امر اشاره كرده و مي نويسد: «حدود 80 درصد شوهران مسن تر از همسران خود هستند.» در اينجا رويه غالب مي تواند به عنوان ملاكي براي انتخاب همسر، مد نظر باشد.»(1)

اكثر كارشناسان معتقدند كه در شرايط عادي لازم است سن پسر چند سالي بيشتر از دختر باشد تا اين كه زن هميشه براي شوهرش جذابيت داشته باشد. اين مطلب مبناي فرهنگي نيز دارد و فرهنگ عمومي جامعه اقتضا مي كند سن پسر چند سالي بزرگتر باشد زيرا مديريت خانواده معمولاً به عهده مرد است و نفقه زن نيز بر مرد واجب است اين مسائل را كه كنار هم بگذاريم بهتر است اين تفاوت سني باشد.

پينوشت:

1. راسل ديويس، ديرك، درآمدي به آسيب شناسي رواني، ترجمه: دكتر نصرت اللّه پورافكاري.

حال من چه بايد بكنم؟
اگرچه عشق و علاقه به جنس مخالف ريشه در ميل و كشش غريزي دارد، ولی متأسفانه عشق و علاقه یك طرفه شما به ايشان به هيچ وجه امر مطلوبي قلمداد نمي‌گردد؛ از خلأهاي ...

دختري هستم كه عاشق پسري شدم و ميل به ازدواج با او را دارم اما او از ازدواج با من ناراضي است. حتي حاضر به برقراري ارتباط با او شدم. حال من چه بايد بكنم؟

مطالبی را در قالب نكات زیر تقدیم می داریم:

1. اگرچه عشق و علاقه به جنس مخالف ريشه در ميل و كشش غريزي دارد، ولی متأسفانه عشق و علاقه یك طرفه شما به ايشان به هيچ وجه امر مطلوبي قلمداد نميگردد؛ از خلأهاي كوچك و بزرگ شخصيتي در درون شما حكايت دارد. هر فرد افسرده دلي ميتواند عاشق فرد ديگر گردد و سالها در فكر وصال معشوق روزها به شب برساند. عزت نفس پايين، عدم استقلال رواني و انضباط فكري- رفتاري و همچنين عدم دورانديشي و همه جانبهنگري، نقاط تاريك در پرونده شخصيتي شما ممكن است، محسوب گردد.

2. اگر او اولين فردي است كه به وي علاقه مند هستید و عاشق شخصیت او گردیده اید، تنها و آخرين فرد روي زمين نيست كه مي تواند شما را خوشبخت كند، بلكه چه بسا بهتر از وي نيز يافت خواهد شد. كافی است ذهن تان را از او منصرف كنید و به آینده بهتر بر اساس واقعیت ها بیندیشید.

3. در حقیقت اظهار عشق و علاقه یك طرفه و محبت از سوي دختر، تجسّم بخشيدن به ذلّت و زبوني خود و بي شخصيّت جلوه دادن خويش است. چون زن مجذوب است، نه جاذب، محبوب و معشوق است، نه عاشق و طالب. يعني اصلاً ساختار وجود دختر به گونه‏اي است كه ديگران را به سوي خود جذب مي‏كند و آن ها به سوي او گرايش مي‏يابند. گل محمدي و لاله و جمال يوسف و ديگر گل‏هاي زيبا هرجا باشند، مردم به سوي آن ها گرايش مي‏يابند و آن ها را به دست مي‏آورند و نيازي به خودنمايي ندارند.

اسلام هيچ راهي براي ذلّت نفس و از دست دادن عزّت و كرامت ذاتي تجويز نكرده و به پيروانش اجازه نداده است كه با راه‏هاي گوناگون، كيان و شخصيّت خود را خُورد و خود را ذليل نشان دهند. ابراز علاقه شما، اظهار ذلّت، امضا و مهر تأييد ابدي بر خواري خويش است. اسلام براي زنان و دختران وقار و شخصيّت خاصّي قائل است . به هيچ وجه به آنان اجازه نمي‏دهد كه به بهانه دوست داشتن يك پسر، به او اظهار عشق و علاقه نمايند . در اين جهت آن قدر حسّاس است كه به دختران عفيف توصيه مي‏كند كه بر خلاف مردان، مغرورانه راه روند، متكبّرانه حرف بزنند، وقار خود را نشكنند . در حرف زدن و برخوردهاي خود با مردان، تواضع و فروتني نشان ندهند . صدا و لهجه خود را تغيير ندهند . با متانت كامل برخورد نمايند.

دختري كه چنين باشد ، جوانان غيور كه طالب همسران خوب و ايده‏آل هستند، به سراغ آن ها خواهند رفت . انتخاب چنين دختري را بر دختران سبك و بي‏وقار و كودك صفت ترجيح خواهند داد. علاوه بر آن اصولاً اظهار محبّت دختر به پسر، اين سوء ظنّ را در ذهن پسر ايجاد خواهد كرد كه از كجا معلوم دختر تاكنون به چند جوان ديگر نيز ابراز علاقه نكرده باشد. به طور طبيعي مردان اين گونه‏اند كه به محض اظهار علاقه و محبّت از جانب دختران، سوء ظن در آن ها پديد مي‏آيد . از نخستين برخورد بدبيني در دل آنان نسبت به دختران پديد مي‏آيد. به همين جهت آيين اسلام به دختران اجازه نمي‏دهد كه به سراغ پسرها بروند و خود را ذليل و حقير نشان دهند.

4. بهتر است تا زماني كه كسي به خواستگاري شما نيامده است، فكر و ذهن خود را از مسائلي مربوط به ازدواج، خالي كنيد . بيش ترين هم و غم تان درس و ادامه تحصيل باشد ، چرا كه اولاً بهترين فرصت براي رشد و كمال و كسب مدارج علمي و عملي،  دوران جواني و تحصيل است . مي توانيد با عمق بخشيدن به مطالعات و فعاليت هاي علمي در زمينه رشته تحصيلي خود، به يكي از امتيازات و ارزش هايي كه مي تواند براي آينده و خوشبختي تان مؤثر واقع شود، دست يابيد . ثانياً با كم تر فكر كردن در اين زمينه و از طرف ديگر توجه نمودن به تحصيل و مطالعه و پيشرفت هاي علمي، اعتماد به نفس تان  بيش تر خواهد شد.

5. مطمئن باشيد با حفظ شؤون اخلاقي و ديني و رعايت وقار، متانت و حجاب كامل، بهتر خواهيد توانست خود را از دام خطا و لغزش حفظ كنيد. بي ترديد جوانان غيرتمند، اهل زندگي و وفا و عشق و متدين و همشأن شما سراغ افرادي چون شما خواهند آمد . براي ازدواجي موفق از شانس بيش تري برخوردار خواهيد بود. پس در حفظ متانت و وقار خود بيش تر دقت كنيد.

6. در نظر داشته باشید كه صرف دوست داشتن و علاقه يك طرفه شما هيچ دردي را دوا نميكند. آنچه كه در اسلام و روانشناسي به عنوان يك اصل مهم، مورد تأكيد قرار گرفته، پيشگيري از عشق و علاقه يك طرفه است، يا حتي عشق دو طرفه اي كه بر مباني عقلي و شناختاري استوار نيست.

 اسلام معتقد است هر دختر پاكي مثل شما  بايد با حفظ نگاه خود از نامحرم (چه مؤمن و چه غير مؤمن) و كنترل احساسات و هيجانات عاطفي و... ،  ابتلا به وابستگي شديد عاطفي و رواني را از ابتداي كار جلوگيري نمايد . اگر فردي به هر دليلي اين اصل عقلي و شرعي را جامه عمل نپوشاند، تبعاتش چيزي جز علاقه يك طرفه، وابستگي افسردهوار، كاهش عملكرد، اضطراب و تشويش ذهني، احساس حقارت و تضعيف عزت نفس، ازدواج بياساس و چه بسا دوري از خدا  نخواهد بود، پس شايد عقلانيتر اين باشد كه به جاي پيشروي در راهي كه 99/0 چيزي جز ناكامي، كاهش عزت نفس و از دست دادن برگههاي برنده (كه لازمة هر ازدواج موفقي است) نيست ، به بازسازي شخصيتي خود بپردازيد.

با ساماندهي جانانه نظام عاطفي و شناختي خود در راهي گام نهيد كه ازدواج عزتمندانه، مقتدرانه و به دور از هر گونه دلسوزي و ترحم از طرف مقابل و... در پي داشته باشد.

7. به عنوان يك مشاور به شما خاطر نشان ميكنیم كه همه مردهاي سالم (نه غير سالم و افسرده و...) از زنان عاشق و شيدا پس از مدت خيلي كوتاه منزجر شده و احساس دلزدگي مينمايند.

8.  ارتباط خود را با او كاملاً قطع كنید . او را فراموش سازید . با مراجعه به كلینیك مشاوره و روان شناسی، زمینه آشفتگی های روحی و روانی خود را بشناسید . آن ها را درمان كنید . اگر در ارتباط با آن پسر آسیبی به شما وارد شده است، با مراجعه به متخصص مورد اعتماد، آن را ترمیم كنید.

چند خواستگاری هم داشتم كه به خاطر او رد كردم.
تنها، زمانی می توانیم كسی را برای ازدواج خوب و مناسب تشخیص بدهیم كه فرد مورد نظر در اكثر معیارها و ملاك های اساسی ازدواج با شما تناسب و همخوانی داشته باشد ...

 به پسری از اقوام علاقه دارم. آیا منتظر او بمانم تا به خواستگاری بیاید؟ اما نمی دانم او هم به من علاقه دارد یا نه.چند خواستگاری هم داشتم كه به خاطر او رد كردم.

پرسشگر گرامی با سلام و تشكر از ارتباط شما با این مركز .

 مطالبی را در قالب نكات زیر تقدیم می داریم:

1. به عنوان یك مشاور و روانشناس بالینی، كه سال های متمادی به كار مشاوره در زمینه ازدواج می پردازم، این شیوه رفتاری و رد كردن خواستگاران تان را به خاطر عشق و علاقه مبهم و یك طرفه به دیگری را نمی پسندم . آن را با مبانی دینی و روانشناختی مغایر و نادرست می دانم.

2.  تنها، زمانی می توانیم كسی را برای ازدواج خوب و مناسب تشخیص بدهیم كه فرد مورد نظر در اكثر معیارها و ملاك های اساسی ازدواج با شما تناسب و همخوانی داشته باشد. صرفاً علاقمندی و عاشق بودن، دلیل بر خوب بودن طرف مقابل و داشتن شرایط همسری و داشتن تناسب با شما نمی گردد.چه بسا ممكن است گاهی عشق و علاقه افراطی باعث شود در وادی عشق گرفتار آیید و با یك جانبه نگری، از دیدن واقعیت های دیگر زندگی محروم بمانید.

در روايت آمده است كه علاقه افراطي موجب كوري چشم و كري گوش ميگردد. تجربه نیز نشان داده است عشق و علاقه ناشي از احساسات و هيجانات باعث شده كه بسياري از عيوب، نقايص و ضعف ها طرف از ديد انسان، مخفي و پوشيده مانده ، در نتيجه در كسب موفقيت در اين امر مهم و حياتي ازدواج، نقش منفي بازي كرده، بلكه به جاي موفقيت، شكست را نصيب فرد كرده است.

طبيعي است پس از فروكش شدن شور و التهاب عشق، آرام آرام عقل خفته بيدار شده و به تدريج بيدادگريها آغاز ميگردد. در ضرب المثلها آمده است: تب تند زود ميرود. بنگرید و ببینید كه آیا علاقه شما این گونه است یا نه؟

3. از آن جا كه در سن ازدواج قرار دارید، توصیه ما به شما این است كه اولاً ملاك ها و معیارهای اساسی و صحیح ازدواج را در نظر بگیرید . در باره معيارهاي ازدواج و شرايط همسر ايده‏آل شناخت كافي پيدا كنيد. بدين منظور مي‏توانيد از راهنمايي‏هاي افراد با تجربه و خبره و مشاوران مورد اعتماد و يا از كتاب‏هاي زير  كمك بگيريد:

- جوانان و انتخاب همسر. پدیدآورنده: علي اكبر مظاهري

- همسر گزینی در بیست گام. پدیدآورنده: محمود یزدانی

- مشاوره قبل از ازدواج. پدیدآورنده: سیدمهدی حسینی. ناشر: آوای نور

- راهنمای ازدواج: آنچه یك پسر و دختر درباره انتخاب همسر باید بدانند. پدیدآورنده: امیر ملك محمودی الیگودرزی. ناشر: میراث ماندگار

دوم: ملاك ها و معیارها  اساسی ازدواج را در فرد مورد نظر تطبیق دهید. ببینید چقدر با شما در زمینه های مختلف تناسب دارد. سعي كنيد، بر اساس اطلاعات دقيق، به شناخت كافي و صحيحي از فردِ مورد نظر دست يابيد . دقّت را فراموش نكنيد. مبادا  عشق چشم انديشه‏تان را كور سازد و شما را از تحقيق كامل و همه جانبه در باره وي باز دارد. با این كار می توانید بفهمید كه آیا فرد مورد نظر به دردتان می خورد یا نه؟ اگر نخورد و یا به شما علاقه نداشت ، راحت با این مسئله كنار بیایید و او را فراموش كنید. بدانید كه عشق یك طرفه دردی را دوا نمی كند و مفید ازدواج نمی باشد.

سوم: اگر پس از بررسي‏ها و مشورت‏هاي لازم، فرد مورد علاقه را فردي صالح و مناسب تشخيص داديد و او با شما همخوانی و تناسب لازم و كافی داشت، بهترين  راه آن است كه قبل از ابراز علاقه به وي، از طريق واسطه‏اي مورد اعتماد، خود را به او معرفی كنید . نظر طرف مقابل را درباره خويش و ازدواج با شما، به نحوی كه او متوجه نشود  واسطه را فرستاده اید، جويا شويد؛ حال در صورتي كه او نيز واقعاً به ازدواج با شما تمايل و علاقه داشت،  باز از طریق واسطه به او پیشنهاد كنید كه به طور رسمي و از طريق خانواده از شما خواستگاري كند تا ان شاء اللّه هر چه زودتر با توافق شما و وي  و خانواده‏هاي دو طرف مقدمات ازدواج فراهم گردد.

4. نكته ای كه باید به آن توجه ویژه ای داشت، پیشگیری از به وجود آمدن علاقه افراطی و عشق یك طرفه و یا دو طرفه ای كه بر مبنای درستی پایه ریزی نشده است، می باشد چرا كه بر اساس نتایج تحقیقات روانشناختی، هر گونه علاقه افراطی و علاقه های یك طرفه، به هيچ وجه امر مطلوبي قلمداد نميگردد. ممكن است از خلأهاي كوچك و بزرگ شخصيتي در درون فرد حكايت داشته باشد. هر فرد افسرده دلي ميتواند عاشق فرد ديگر گردد و سالها در فكر وصال معشوق روزها به شب برساند. عزت نفس پايين، عدم استقلال رواني و انضباط فكري- رفتاري و همچنين عدم دورانديشي و همه جانبهنگري، نقاط تاريك در پرونده شخصيتي فرد محسوب ميگردد. در این صورت فرد باید قبل از اینكه به ازدواج بیندیشد، باید با مراجعه به متخصصان امر، در پی درمان برخی آشفتگی های روانی خود و نیز تعدیل عشق خود بر بیاید.

5. امیدواریم كه علاقه شما به آن پسر از این سنخ نباشد .در غیر این صورت، باید ابتدا در فكر درمان خود باشید.

6. بدانيد كه اگر وي اولين فردي است كه به وي علاقه مند هستید و داراي شخصیت ایده آل شما است، تنها و آخرين فرد روي زمين نيست كه مي تواند شما را خوشبخت كند، بلكه چه بسا بهتر از وي نيز يافت خواهد شد. تازه از كجا معلوم كه وي نيز به شما علاقه مند گردد و از كجا معلوم كه وي به فرد ديگري غير از شما دل بسته باشد؟ هر چند مي توانيد به عنوان يك گزينه روي او حساب باز كنيد ،نه تنها گزينه يا اولين و آخرين گزينه! بنابراین توصیه می شود كه در صورت داشتن خواستگار بهتر و دارای شرایط ایده آل تر او را بپذیرید و رد نكنید.

7. نكته دیگری كه باید به آن توجه داشته باشید، جلوگیری از هر گونه ارتباط و نیز ابراز علاقه و محبت به آن پسر می باشد، چون هر گونه ارتباط و اظهار علاقه و محبت از سوي دختر، علاوه بر این كه از لحاظ شرعی و روانشناختی خالی از اشكال نیست، باعث تجسّم بخشيدن به ذلّت و زبوني خود و بي شخصيّت جلوه دادن خويش است. چون زن مجذوب است، نه جاذب، محبوب و معشوق است، نه عاشق و طالب. يعني اصلاً ساختار وجود دختر به گونه‏اي است كه ديگران را به سوي خود جذب مي‏كند و آن ها به سوي او گرايش مي‏يابند.

لطفا معیارهای ظاهری برای آمدن خواستگار برایم ارسال كنید.
يكي از راههاي انتخاب همسر مناسب داشتن آگاهي هاي لازم از همسر مطلوب و ايده آل است. لازمه اين كار مطالعه كتابهايي در اين زمينه مانند كتاب "جوانان و انتخاب همسر...

لطفا معیارهای ظاهری برای آمدن خواستگار برایم ارسال كنید.

خواهر گرامی؛ يكي از راههاي انتخاب همسر مناسب داشتن آگاهي هاي لازم از همسر مطلوب و ايده آل است. لازمه اين كار مطالعه كتابهايي در اين زمينه مانند كتاب "جوانان و انتخاب همسر" از علي اكبر مظاهري انتشارات پارسايان و كتاب"انتخاب همسر" از ابراهيم اميني از انتشارات سازمان تبليغات و كتابهاي ديگر در همين زمينه، و همچنين مشورت كردن با افراد كارشناس و مجرب اطلاعات بسيار ارزشمندي را مي تواند در اختيار انسان بگذارد. بعد از اينكه مجموعه‏اي از اطلاعات را از طريق خانواده، مشورت با افراد كارشناس و مجرب و مطالعه بدست آورديد آنگاه نوبت به جلسات حضوري و گفتگو مي رسد.  طبيعي است كه اگر اين فرآيند به صورت صحيح و دور از احساسات انجام بگيرد درصد بالايي از اطلاعات لازم را براي انسان فراهم مي كند.

 در جلسات حضوري بيشتر بايد توجه به مسائلي مانند تعادل روحي، سلامت جسماني، قيافه ظاهري و نگاه كلي فرد به زندگي مورد توجه قرار گيرد براي بدست آوردن تعادل روحي كه اهميت بسيار زيادي دارد بايد رفتار فرد را مانند نحوه سخن گفتن او، انسجام كلامي او، طريقه نشستن و حركات و سكنات او مورد توجه قرار گيرد اگر در اين گونه امور وضعيت عادي داشت تا حدودي ميتوان به تعادل روحي او نيز پي برد. با سئوالاتي از قبيل "نظر شما درباره زندگي مشترك چيست و  يا "به نظر شما همسر مطلوب و بدنبال آن زندگي مطلوب چگونه زندگي ميتواند باشد" ميتوان تا حدودي با ديدگاههاي او و انتظاراتش از زندگي آينده پي برد . البته همانطور كه معلوم است، از طريق اينگونه جلسات نميتوان شخصيت فرد را آن طور كه هست شناسايي كرد بنابراين علاوه بر جلسات از كانالهاي مختلف مثل همسایه ها، فامیل های مرتبط با او و حتی مغازه داران اطراف منزل خواستگار می توان اطلاعات لازم را بدست آورد و بعد از همه اين مسائل بايد با توكل به خداوند متعال و توسل به اهل بيت عليهم السلام از آنها كمك خواست تا آنها نيز در يافتن يك همسر مناسب و كفو كه از هر نظر در زمينه‏هاي گوناگون به صورت نسبي نزيك به شما باشد، شما را یاری كند.

اما در مورد سوال شما از ملاك ظاهری خواستگار به مطالب ذیل توجه كنید.

1. دختر و پسر لازم است به تناسب ظاهری خود به ویژه زیبایی توجه كنند؛ البته زیبایی همسر برای آقایان بیشتر از خانم ها اهمیت دارد. درخانم ها این معیار كمرنگ تراز آقایان است و بیشتر، اقتدار مرد، استقلال فكری او، نقش حمایتگری و قدرت مدیریتش مهم است. 

2. زيبايي همسر يك امتياز است و در شيريني و سعادت زندگي زناشويي تأثير به سزايي دارد. اگر انساني، قيافه ظاهري و اندام همسرش را نپسندد و او را دوست نداشته باشد، ممكن است به طور ناخواسته به او ستم و جفا كند و از او بهانه و ايراد بگيرد و زندگي را بر او تلخ نمايد.

3. گاهی بی توجهی به زیبایی كه به سبب عشق های كر و كور كننده، احساس ترحم، رودربایستی، شدت معنویت طرف و ... مورد غفلت قرار می گیرد، در آینده زندگی زناشویی مشكلاتی را پدید خواهد آورد.

4. مقایسه همسر با دیگران و تكه پرانی ها و نگاه های معنادار دوستان و نزدیكان ممكن است باعث شود كه شخص احساس ضرر كند و عقده ایجاد شود و بهانه جویی ها، شیرینی زندگی را به تلخی مبدل سازد و خدای نخواسته همین مساله باعث شود با توجه و گرایش دیگران ، در حق همسر خود ستم روا دارد.

5. البته، توجه به زیبایی بدین معنا نیست كه اصل قرار گیرد؛ بلكه مقصود این است كه فاصله دختر و پسر از این نظر زیاد نباشد و همتایی نسبی رعایت شود. فاصله كم در زیبایی مشكل ایجاد نمی كند؛ به ویژه اگر كسی كه زیبایی كمتری دارد، در ارزش های اخلاقی، دیانت و اصالت، نمود افزون تری داشته باشد.

6. مطلوب این است كه قد و قامت خانم، كمی از آقا كوتاه تر باشد تا چشم نوازی بیشتری داشته باشد؛ اما اگر این گونه نبود، یعنی دختر و پسر، هم قد یا خانم بلندتر بود، مانعی برای ازدواج شمرده نمی شود، چرا كه این مساله از اصول زندگی زناشویی نیست و به سلیقه افراد بستگی دارد. توصیه این است كه اختلاف قد و قامت دختر و پسر فاحش نباشد؛ زیرا ممكن است نگاه های معنا دار، پچ پچ كردن ها و تكه پرانی های دیگران، زوج جوان را برنجاند. در صورتی می توانید چنین ازدواجی را بپذیرید كه آستانه تحمل بالایی داشته باشید بدین معنا كه حساسیت زیاد نداشته باشید و برخورد دیگران در شما رنجشی ایجاد نكند.

7. درباره چاقی و لاغری هم چنین است و نباید فاصله آن قدر زیاد باشد كه توجه دیگران را به خود جلب كند، مگر این كه نظر دیگران برای شما اهمیتی نداشته باشد.

در پایان باید دانست، كسی كه همسرش را صرفا به دلیل زیبایی او بر می گزیند، با ید توجه داشته باشد كه زیبایی او پس از مدتی برایش عادی می شود و آنچه در زندگی مشترك، مهم جلوه خواهد كرد، همان ارزش های اعتقادی و اخلاقی است.

دختر اخلاقش خوبه فقط قیافش اون جوری نیست كه من می خوام
در ابتدا، اين را به شما بگويم كه درست نيست يك سال با دختري قرار ازدواج گذاشته باشيد و تازه به اين فكر بيفتيد كه قيافه اش را مي پسنديد يا نه. شما بايد همان يك...

 من با یه دختر هستم حدود یكساله قرار با هم ازدواج كنیم دختر اخلاقش خوبه فقط قیافش اون جوری نیست كه من می خوام ولی خیلی دختر خوبیه قبولش دارم ولی احساسم نسبت بهش سرده یه حالتی كه هیچ حسی بهش ندارم فقط اخلاقش با من می سازه موندم چكار كنم؟

در ابتدا، اين را به شما بگويم كه درست نيست يك سال با دختري قرار ازدواج گذاشته باشيد و تازه به اين فكر بيفتيد كه قيافه اش را مي پسنديد يا نه. شما بايد همان يك سال پيش تصميم خود را مي گرفتيد و در صورتي كه او را مي پسنديديد، با او قرار ازدواج مي گذاشتيد. البته من نمي دانم كه از ابتدا هم اين حس را داشته ايد، يا اين كه تازه اين حس در شما ايجاد شده است؛ اما اين يكي از آسيب هاي قرارهاي طولاني مدت براي ازدواج است كه وقتي كه زمان زيادي طول مي كشد، احتمال اين كه نظر دو طرف يا يكي از آن ها عوض شود، زياد است.

اگر علت این كه از زیبایی اين دختر خوش تان نمی آيد، این است كه اهل نگاه كردن به صورت های زیبا در خيابان و فيلم و ... هستید. بدانید كه اين موضوع، ربطي به اين دختر ندارد و شما با هر كس ديگر كه باشيد، اين مشكل را خواهيد داشت. چنانچه این دختر را هم رها كنید و سراغ یكی دیگر بروید، در مورد او هم ممكن است چنین اتفاقی بیفتد.

ملاك در زمینه قیافه همسر، این است كه قیافه همسرتان را بپسندید و او را با توجه به نقاط مثبتش، در مجموع قبول كنید؛ حتی اگر خیلی هم زیبا نباشد. اما اگر طوري است كه هيچ احساسي در مورد او نداريد و حالت اشتياق و هيجان جنسي اي را كه معمولاً پسرها نسبت به دخترها دارند، در مورد ايشان نداريد، اين حالت خوبي نيست و احتمال دارد كه در آينده ايجاد مشكل كند. البته احتمال هم دارد كه بعد ازدواج، حساسیت شما نسبت به قیافه ايشان كم تر شود؛ چون جذابیت های بعد از ازدواج، مثل رابطه عاطفی و جنسی با همسر، حساسیت به قیافه را كم تر می كند؛ اما نمي شود ريسك كرد. شايد اين اتفاق نيفتد و مشكل ايجاد شود.

در مورد خود شما هم بايد بررسي شود كه دچار وسواس فكري نباشيد؛ يعني طوري نباشد كه دائماً از تصميماتي كه مي گيريد، پشيمان شويد و يا اين كه اصلاً نتوانيد تصميم بگيريد. اگر اين حالت را داشته باشيد، در مورد انتخاب همسر و پسنديدن قيافه همسر، دچار مشكل مي شويد.

در پايان، به شما توصيه مي كنم قبل از اين كه هر تصميمي بگيريد، با يك مشاور به صورت حضوري و يا حداقل تلفني، ارتباط برقرار كنيد و مسئله خودتان را مطرح كنيد. بعد از آن، تصميم نهايي را بگيريد. بايد با يك مشاور در اين زمينه گفتگو كنيد تا او مشكل را بررسي كند و نظر نهايي را بدهد. احتمال دارد مسائلي مطرح شود كه در تصميم نهايي شما تأثيرگذار باشد. بنابراین، شما به اين نامه اكتفا نكنيد؛ بلكه فهرست مشاوران و روان شناسان تحت نظارت سازمان نظام روان شناسي را از طريق جستجوي اينترنتي پيدا كنيد و به يكي از اين روان شناسان كه در دسترس شما است، مراجعه كنيد. همچنين مي توانيد با شماره 09640 با مشاوران اين مركز تماس بگيريد.

موفق باشيد.

تأثير چند درصد زيبايي طرفين در زندگي بخصوص زن؟
بر اساس برخی تحقیق‌ها، زمینه‌یابی یكی از ملاك‌های مهم همسرگزینی، از سوی افراد جامعه «زیبایی ‌و جذّابیت» عنوان شده است. هر چند ممكن است ظاهراً به نظر برسد كه ...

تأثير چند درصد زيبايي طرفين در زندگي بخصوص زن؟

بر اساس برخی تحقیقها، زمینهیابی یكی از ملاكهای مهم همسرگزینی، از سوی افراد جامعه «زیبایی و جذّابیت» عنوان شده است. هر چند ممكن است ظاهراً به نظر برسد كه این خصیصه بیشتر دربارة دختران مورد جستجو قرار میگیرد، اما معمولاً دختران هم به دنبال همسران زیبا هستند. در بسیاری موارد دختران نیز اظهار میكنند كه چهره خواستگار، مورد رغبت آن ها قرار نگرفته است.

هنگامی كه یكی از طرفین به صورت افراطی در صدد ازدواج با افراد زیبا است، باید به امكان از دست رفتن این ویژگی در فرد مورد علاقه نیز بیاندیشد. این افراد باید در اندیشة افزایش علاقه و تعهد خود نسبت به فرد زیبا كه به عنوان همسر برگزیدهاند نیز باشند؛ چرا كه در صورت از دست رفتن زیبایی همسر، فرد فاقد تعهد نمیتواند رفتاری مسؤولانه داشته باشد. به خوبی میدانیم كه امتیازی همچون زیبایی نیز ممكن است به صورت طبیعی یا در اثر بروز یك سانحه دستخوش تغییر و آسیب قرار گیرد؛ به همین دلیل همواره با این پرسش روبرو هستیم كه آیا میتوانیم پس از بروز این گونه حوادث ناخوشایند نسبت به همسر خود متعهد باشیم و مسؤولانه رفتار كنیم.

چنانچه دختر یا به ویژه پسر دربارة زیبایی همسر آینده خود بیش از اندازه حساسیت نشان میدهد، باید با مراجعه به روانشناس موضوع را از جنبه های گوناگون مورد توجه و بررسی قرار دهد و به یك تصمیم مناسب دست یابد. همچنین هنگامی كه دختر یا پسر تحت تأثیر جذابیت بدنی فرد مقابل، سایر عوامل مهمتر و مؤثر بر یك ازدواج پایدار را نادیده میگیرند، مراجعه به روانشناس و گفتگو درباره پیامدهای این انتخاب ضرورت مییابد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت كه هر چند جذابیت ظاهری میتواند زمینة مناسبی برای آشنایی باشد، اما الزاماً موجب پایداری ازدواج و احساس رضایت از زندگی مشترك نخواهد بود. به همین دلیل باید سایر عوامل كه در تشكیل یك زندگی مشترك پایدار نقش مهمتری دارند، نیز توجه نمود. به همین دلیل هرگز زیبایی به عنوان یك عامل غیراختیاری و رهاورد توارث بر یك ایمان به عنوان یك عامل اختیاری كه ترجیح داده نمیشود.

چهره اصلیترین قسمت بدن است كه شخصیت افراد با آن تداعی میشود. به همن دلیل مهم ترین عامل در تعیین زیبایی ظاهری به شمار میآید؛ هر چند معیارهایی دیگر نیز بدان افزوده میشود. پژوهشگران همواره بر این نكته تأكید دارند كه جذابيت زنان برای مردان از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما این مسأله درباره جذابیت مردان وجود ندارد. نتايج برخی پژوهش ها حاكی از آن است كه هنگامي كه زنان از لحاظ بدنی از شوهران خود جذابتر هستند، همسران به نحوی مطلوبتر با يكديگر رفتار ميكنند.

یافته های پژوهشی حاكی از آن است كه «هر اندازه مردان از جذابيت بدنی بيشتري نسبت به همسر خود برخوردار باشند، امكان آنكه به سمت ازدواج با زنان دیگر كه از همسر كنونی آنها زیباتر باشد، تمایل پیدا كنند بیشتر خواهد بود. مسألة اصلی آن است كه در این صورت مرد با خود میاندیشد كه من میتوانستم با زنی زیباتر از همسر كنونیام ازدواج كنم. این نگرش باعث میشود كه این شوهران، رضایتمندی زناشویی كمتری را احساس كنند و در نتیجه ممكن است نسبت به آن تعهد كمتری از خود نشان دهند.»

در برخی موارد پسران ابراز میدارند كه ما اگر پیش از ازدواج از این ویژگیبدنی خاص(مانند: قد، وزن، چهره، وضع اندام و ...) آگاه میشدیم، هرگز راضی به ازدواج نمیشدیم، اما متأسفانه آنقدر مستور بود كه نمیتوانستم او را به طور كامل ببینم. به همین دلیل، ضرورت دارد كه در این موارد فرد آنچه مورد نظرش میباشد را بیان نموده و خواسته قلبی خود را درباره اندام همسر دلخواه خود مطرح سازد یا آنكه از بستگان مؤنث مانند خواهر یا مادر خود درخواست كند تا ویژگی اندام همسر احتمالی را به طور خاصّ مورد توجه و دقت قرار دهند. 

گاهی افراد با خود چنین میاندیشند كه: «میترسم كه مورد لعن و نفرین دین قرار بگیرم كه از اندام فرد دیگر ایراد میگیرم و تاوان آن را روزی پس خواهم داد!»؛ همچنین گاهی ممكن است اطرافیان آن را به پسر یا دختر القا نمایند. در تمام موارد باید از افكاری كه مبتنی بر احساس گناه و تقصیر به دور ماند و مطمئن بود كه این افكار هیچ مبنا یا جایگاه دینی نداشته و انسان در انتخاب همسر خود باید مسؤولانه رفتار نماید.

توجه داشته باشید كه در تمام موارد، ما هرگز در صدد انجام یك پیشبینی حتمیالوقوع نبوده و تنها در صدد بیان زمینههای بروز نارضایتیها، تنشها و بروز طلاق هستیم. روشن است كه آنچه بیان شده است، بر اساس موارد مشاهده شده، و برخی دیگر بر اساس پژوهشهای صورت گرفته است.

در واقع بیشترین خطر پذیری در این زمینهمربوط به افرادی است كه به حدّ پختگی و بلوغ روانی نرسیدهاندو كمالات انسانی را صرفاً به صورت دستوری پذیرفتهاند؛ این افراد اغلب خود را موظف میدانند كه بدون وجود یك علاقه و گاهی برای دست یابی به ثواب یا تقرب الهی به یك مورد كه ناملایم با طبع آنان است، پاسخی مثبت ارایه دهند. اما از آنجا كه ارزشهای والای انسانی و كمالات هنوز در درون این افراد استقرار نایافتهاند، گمان میكنند كه بر اساس معیارهای انسانی نباید برای این ملاكها اعتباری قایل شوند و باید با تكیه بر معیارهای انسانی و ارزشهای دینی به این معیارهای مادی پشت پا زنند و نسبت به كسی احساس خوبی نسبت به وی ندارند، پاسخ مثبت ارایه دهند. از آنجا كه این افراد در گزینش همسر با خودشان صادق نبودهاند، اغلب رضایتمندی اندكی از زندگی مشترك خود دارند. این افراد در طول زندگی مشترك، همواره خود را مورد ستم و ظلم میبینند و به همین دلیل به خود حق میدهند كه به رفتارهای خیانتآمیز روی آورند و با این همه افتخار كنند كه زندگی مشترك خود را نیز همچنان حفظ كردهاند!

نفوذ اجتماعی را هرگز نباید نادیده گرفت. در حالی كه بسیاری از افراد بر این باور هستند كه از نظر استواری درونی هرگز دستخوش تغییرات قرار نمیگیرند و وعده میدهند كه در برابر فشارهای اجتماعی مقاومت خواهند نمود، اما تجارب متعدد مشاوران حاكی از ان است كه غالباً این وعدهها مجالی برای تحقق نمییابند و تا اندازة زیادی وابسته به موقعیت هستند. آنچه مورد اشاره قرار گرفت در مورد ویژگیهای ظاهری افراد نیز صادق است. تجارب و شواهد آسیبشناسی نیز نشان دهندة این امر است كه این افراد با احتمال بیشتری نسبت به همسر خود ظلم می كنند و به او طعنه زده و یا او را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.

صفحه‌ها