در دنیای امروز و هجوم فساد اخلاقی کمتر جوانی پیدا می شود که آلوده نشده باشد.بنده 19سال دارم و از زمان بلوغ دچار عمل استمنائ شدم د ر ترک ان تلاش زیادی می کنم ولی مشکل بنده در عرق جنب از حرام است . از ترسی که خانواده داشتم نمی توانستم سریعا غسل نمایم و این مسئله خود باعث می شد که ساعت ها در حالت جنب از حرام باقی مانده وبه دلیل حالت کراهت خودم بیشتر دچار استرس می شدم و عرق می کردم در این ساعات با وسایل زیادی در ارتباط بودم بالاخص اب طبق انچه در رساله خوانده ام هرچه به ان دست زده ام درصورت سرایت دوباره دیگرنمی توان با ان حالت نماز خواند پس باید کل خانه ی ما این حالت را داشته باشد علاوه بر ان همه جاهم که دست نزده ام . مشکل دیگر این است که با پوشیدن کفش و سرایت عرق به ان در ان حالت کفش را باید اب می کشیدم ولی مطمئن نیستم که به کفش نیز سرایت کرده باشد اگر سرایت کرده باشد و من ان را پاک نکرده باشم و بعدا در زمانی که غسل کرده ام با ان کفش به مسجد بروم چه حکمی دارد در این حالت اگر به واسطه عرق دوباره مابین کفشی که قبلا دچار عرق جنب از حرام شده و جوراب سرایتی به وجود اید و با ان حالت بر روی فرش مسجد پا گذاشته شود چه می شود ایا باید کل فرش هلی مسجد را اب کشید ایا راهی ندارد؟

پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز؛
اگر به دو نکته توجه کنید کل مشکلات شما حل می شود :
1. عرق جنب از حرام نجس نیست و جایی را نجس نمی کند . ولی مادامی که بدن یا لباس او عرق دارد با آن نماز نخواند بنا بر احتیاط واجب . (1)
2. اگر عرق به هر جهت خشک شد و به اصطلاح عین آن از بین رفت ، دیگر برای نماز اشکالی ایجاد نمی کند. بنا بر این این که گفته اید: کل خانه ما به این عرق ها آلوده شده یا کفش و جوراب آلوده شده ، دیگر مشکلی نخواهد داشت در صورتی که جوراب و کفشتان در حال جنابت از حرام به عرق آلوده شده باشد، بعدا که جوراب و کفش خشک شده باشد ، می توانید بعد از غسل جنابت ، بدون این که جوراب و کفش را بشویید ، مورد استفاده قرار دهید و مشکلی برای نمازتان و برای رفتن به مسجد ایجاد نمی کند . (2)
پی نوشت :
1. آيه الله مکارم ، توضیح المسایل ، م 131 به بعد .
2. همان ؛ احکام بانوان ، م 29 .