بازدیدرئیس ونائب رئیس کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین ازمرکزملی پاسخگویی
در این دیدار گزارشی از فعالیت های دفتر تبلیغات در حوزه پاسخ به سوالات دینی و شبهات به جمعی از اعضای کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این دیدار که در سالن جلسات این مرکز با حضور آیت الله مقتدایی «رئیس کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین»، آیت الله علیدوست «عضو کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین»، حجت الاسلام دکتر واعظی «ریاست دفتر تبلیغات»، حجت الاسلام دکتر روستا آزاد «معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات»، حجت الاسلام مخدوم «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» و جمعی از مسئولین مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد، حجت الاسلام واعظی ضمن خیر مقدم به اعضای جامعه مدرسین، گزارشی از فعالیت های دفتر تبلیغات در حوزه پاسخ به سوالات دینی و شبهات در زمینه های پژوهشی، تبلیغی و میدانی با نگاه مساله محوری ارائه کرد. در ادامه جلسه حجت الاسلام مخدوم نیز گزارشی از فعالیتهای مرکز ملی در حوزه پاسخ به سوالات و شبهات و همچنین تولیدات مرکز ملی و نیز چالش‏ها و مشکلات حوزه پاسخگویی در کشور و ضرورت برنامه‏های آموزشی مراکز حوزوی در این زمینه بیان کرد.

در این دیدار آیت الله مقتدایی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفت، بیان گزارشی تفصیلی از فعالیتهای مرکز با حضور سایر اعضای کمیسیون فرهنگی را خواستار شد.

همچنین آیت الله علیدوست، فعالیت‏ها و تولیدات مرکز را بسیار قابل توجه توصیف کرد و با تاکید بر همکاری بیشتر دفتر تبلیغات با جامعه مدرسین، به طور خاص حضور و همکاری مرکز ملی پاسخگویی در این زمینه را خواستار شد.