از سوی رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
طی حکمی از سوی ریاست پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی، حجت الاسلام دکتر علی احمدی امین به سمت سرپرست کارشناس مسئول گروه کلام منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی طی حکمی ضمن تشکر از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر اصغری، حجت الاسلام دکتر علی احمدی امین را به سمت «سرپرست کارشناس مسئول گروه کلام» منصوب کرد.

رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در این حکم ارتقاء پاسخگویی مطلوب تر با استفاده از ظرفیت کارشناسان را خواستار شد.