گروه علمی کلام

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی چارچوب نظری و مولفه های الحاد مدرن مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام دکتر محمد جواد اصغری «مدیر گروه پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی» در این نشست با تبیین الحاد تاریخی و الحاد مدرن، چارچوب نظری و مولفه های الحاد مدرن را تبیین کرد.

وی با بیان جدید نبودن اصل الحاد، این جریان را به عنوان یک جریان ضد خداباوری دانست و گفت: همیشه اندیشه خداناباوری در بین بشر وجود داشته است اما جریان الحاد مدرن با مبانی و اصول ویژه خود کاملا جریان جدیدی محسوب می شود که سوالات و شبهات نوین و بی سابقه ای را در برابر اندیشه خداباوری و دینداری نهاده است.

مدیر گروه پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی ادامه داد: اگر چه خاستگاه اندیشه های الحاد مدرن، جهان غرب است، اما باید دانست که همچون الحاد تاریخی مرزهای جغرافیایی خویش را در نوردیده است و خصوصا در دهه های اخیر در جوامع اسلامی و جامعه ما نیز ورود و نفوذ یافته و خصوصا در فضای مجازی به زبان فارسی ترجمه شده و اندیشه های الهی را به چالش کشیده است.

وی در تشریح الحاد تاریخی گفت: جریان الحادی و خداناباورانه است که در قالب های متفاوت همیشه در میان بشر وجود داشته است و مهمترین شاخصه آن رویکرد سلبی نسبت به خداباوری و باورهای مرتبط با آن بوده است.

دکتر اصغری جریان مارکسیسم (ماتریالیسم دیالکتیک) را مهمترین جریان الحاد تاریخی در دو قرن دانست که توسط کارل مارکس و متاثر از هگل و فوئرباخ، رویکردی کاملا سلبی و حتی خصمانه نسبت به دین و باورهای دینی داشتند.

عضو هیات عملی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در توضیح خداناباوران جدید، به نویسندگانی اشاره کرد که در اوایل قرن بیست و یکم در باب خداناباوری آثاری را منتشر کرده اند من جمله سم هریس، ریچارد داوکینز، دنیل دنت و کریستفر هیچن و در ادامه به آثار و اندیشه های هر یک اشاره کرد.

حجت الاسلام اصغری سه مولفه الحاد مدرن را اینطور برشمرد: مولفه متافیزیکی که خداناباوران جدید در این مطلب هم عقیده هستند که هیچ واقعیت فراطبیعی و الهی از هیچ نوعی وجود ندارد؛ مولفه معرفت شناختی که عبارت است از این ادعای مشترک که باور دینی، امری نامعقول است و مولفه اخلاقی که عبارت از این فرض است که یک معیار اخلاقی سکولار عام و عینی وجود دارد.

در انتهای نشست نوع رویکرد پاسخگویی به سوالات مرتبط با این موضوع طرح و گفتگو شد.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
طی حکمی از سوی ریاست پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی، حجت الاسلام دکتر علی احمدی امین به سمت سرپرست کارشناس مسئول گروه کلام منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی طی حکمی ضمن تشکر از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر اصغری، حجت الاسلام دکتر علی احمدی امین را به سمت «سرپرست کارشناس مسئول گروه کلام» منصوب کرد.

رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در این حکم ارتقاء پاسخگویی مطلوب تر با استفاده از ظرفیت کارشناسان را خواستار شد.

از سوی گروه علمی کلام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این کارگاه علمی روش های جستجوی علمی در محیط اینترنت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین اصغری «مدیر علمی گروه کلام» با اعلام این خبر گفت: این کارگاه دوساعته با حضور استاد شمس الدینی به منظور تقویت فعالیت ها و پژوهش های علمی در محیط اینترنت برگزار گردید.

وی در خصوص سرفصل های کارگاه گفت: راهبردهای پژوهش مدار در موتور جستجوی گوگل، نکات جستجوی علمی در گوگل و بررسی مراحل پژوهش در محیط وب مهم ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

مدیر علمی گروه کلام افزود: معرفی پایگاه های اطلاعاتی، ابزارهای پژوهشی گوگل، موتورهای جستجوی علمی، پایگاه های استنادی و پایگاه های کتاب شناختی از دیگر مباحثی بود که در کارگاه مطرح و مهارت های استفاده دقیق تر از آنها مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است نشست‏ها و کارگاه علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، به منظور تقویت مهارت های پاسخگویی و پژوهشی کارشناسان به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.

از سوی بخش پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردهای مختلف به احادیث طینت با محوریت پاسخگویی به سوالات دینی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این نشست که از سوی گروه کلام مرکز برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین آرین پور رویکردهای مختلف به احادیث طینت و نسبت آنها با اختیار انسان را بیان کرد.

وی گفت: به طور كلي مي توان محتواي روايات طينت را در سه بخـش سـاماندهـي كـرد؛ یک، رواياتي كه به شكل گيري طينت ها و سنخ طينت مؤمن و كافراشاره مـي كنـد؛ دو، رواياتي كه به اختلاط و امتزاج طينت مؤمن و كافر تصـريح مـي كننـد و سه، رواياتي كه در آنها بعد از بيان شكل گيري طينت ها به بحث اخراج ذرات اصـحاب يمـين و اصحاب شمال وتكليف آنها نيزاشاره شده است.

وی در انتها با بیان رویکرهای مختلف به طینت به بررسی هر یک پرداخت.

درخور ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.