قیام

اگر از اسلام و جامعه اسلامی، جز پوسته‌ای باقی نمی‌ماند. پس قیام‌های پیش از ظهور که مردم را دعوت به اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌کند .

اصل دجال و آمدنش، قطعی است؛ اما این که دجال کیست و چه خصوصیاتی دارد و این که یک نفر یا چند نفر است یا یک جریان است، دقیقاً روشن نیست. برخى از اهل نظر ...