قبولی

توبه یعنی پشیمانی قلبی که لازمه اش ترک آن کار و تصمیم جدی داشتن، بر انجام ندادن گناهان است. در صورتی که قابل جبران باشد، لازم است است این کار انجام شود ...
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.